Meer lokale producten in restaurant provinciehuis

9 okt 2020

Hand met appels

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies zetten zich in voor meer lokaal geproduceerd voedsel in restaurants van de overheid. Minister Carola Schouten en gedeputeerden van de provincies tekenden hiervoor tijdens de webcast Nationale Handelsmissie Korte Keten de Green Deal Catering Overheidslocaties. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman tekende namens de provincie Flevoland. “Ook ons restaurant gaat nog meer dan voorheen topproducten van onze Flevopolder aanbieden. Dat is gezond voor onze medewerkers en goed voor de lokale ondernemers. Met de greendeal catering hebben we dit nogmaals bekrachtigd” aldus Jan-Nico Appelman.  

Minister maakt zich ook sterk voor Greendeal

Minister Schouten: “Het doet mij goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige Coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, toch hun intentie uitspreken om in de toekomst zich in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen. Ik daag andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.”

Het belang van de korte keten

Produceren en verkopen middels een korte keten is een belangrijke pijler in de LNV-visie, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren doordat bijvoorbeeld restproducten van een aardappelteler en bierbrouwerij gebruikt worden voor het voer voor de varkens. Met minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. Door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Onderzoek Greendish

In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht, met een nulmeting, in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van 9 provincies nu al lokaal verzorgd wordt. Daarnaast is de inkoop van seizoenproducten en in de meeste gevallen de inkoop van producten voorzien van duurzaamheidskeurmerk in het onderzoek meegenomen. De resultaten laten zien dat er nog ruimte voor verbetering is met lokaal en duurzaam inkopen: op het gebied van lokaal (12%), herkomst (34% uit Nederland), aantal schakels (15% 0-1 schakels) als seizoen en teeltwijze (19% uit het seizoen en volle grond). De resultaten hebben bijgedragen aan het formuleren van de doelen van deze Green Deal.

Over de Nationale Handelsmissie Korte Keten

In het kader van de verbinding boer(in) en burger heeft het Rijk aangegeven om met de provincies een handelsmissie in eigen land te organiseren met als doel de waardering van streekproducten te laten toenemen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Vanwege de corona-crisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen. Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de 12 provincies. Op maandag 5 oktober 2020 ging minister Schouten, samen met het publiek via een webcast, in gesprek met enkele van deze pioniers. Wageningen University and Research (WUR) presenteerde de eerste resultaten van een onderzoek naar korte ketens.

Meer weten

Lees het onderzoek Greendish.