Nieuw natuurgebied Kop van het Horsterwold geopend

15 okt 2019

In de Kop van het Horsterwold bij Zeewolde heeft Staatsbosbeheer 110 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Dit in het kader van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. 14 oktober 2019 werd het gebied officieel geopend door gedeputeerde Harold Hofstra en Wout Neutel, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Flevoland. Hiermee is een belangrijke witte vlek op het kruispunt van 2 belangrijke groene- en recreatieve verbindingen ingevuld.

Samen natuur creëren

Versterken en verbinden was het motto van het projectvoorstel dat Staatsbosbeheer in 2014 in het kader van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland deed voor de Kop van het Horsterwold. Volgens gedeputeerde Hofstra een belangrijk programma “Omdat we met het programma Nieuwe Natuur echt samen natuur creëren dicht bij de mensen.” Neutel maakte duidelijk dat de Kop “Zich snel zal ontwikkelen tot een afwisselend half open boslandschap, waar natuur en recreant zich thuisvoelen.” Het gebied wordt omsloten door de Gooiseweg (N305), de Adelaarsweg en de Bosruiterweg. Aan deze laatste weg bevinden zich 2 parkeerterreinen, startpunten van de wandelpaden en een opstappunt voor fietsers en kanoërs.

Verbindingen

De Kop van het Horsterwold bestaat uit bos met een centraal gebied met ruig grasland, groepen struiken en een waterpartij. Door het gebied lopen wandelpaden. Er is een uitzichtpunt en langs de waterverbinding met het Horsterwold is een kanosteiger aangelegd. Een fietsverbinding loopt door het gebied en verbindt het Horsterwold met Nationaal Park Nieuw Land, via het gebied de Grote Trap van het Flevo-landschap. Daarnaast verbindt de Kop het Horsterwold met Almere. Daarmee vormt het een voortzetting van de Stille Vallei en de Stille Kern van het Horsterwold. Het Horsterwold is het grootste aaneengesloten loofbos van Nederland. In de Kop ligt ook het Kroonbos: een bijzondere aanplant van bomen in de vorm van een kroon. Schoolkinderen uit Zeewolde leverden daaraan in het voorjaar van 2017 een mooie bijdrage. Met ondersteuning van de gemeente Zeewolde plantten zij 380 bomen.

Programma Nieuwe Natuur

6 jaar geleden heeft de provincie aan de samenleving gevraagd om zelf met ideeën te komen voor nieuwe natuur. De provincie heeft ondernemers, bewoners, terrein beherende organisaties en gemeenten uit Flevoland gevraagd om met plannen voor de creatie van nieuwe natuur te komen:

  • 22 projectvoorstellen op 14 verschillende locaties in Flevoland
  • Binnen het programma zijn inmiddels de volgende projecten gerealiseerd: Natuur op G38, Het Luierpark en Harderbos en Harderbroek verbonde.
  • Er wordt nog gewerkt aan realisatie van de Eemvallei bij Almere en de Etalage van de Oostvaardersplassen bij Lelystad
  • hHt programma verbindt niet alleen gebieden maar ook mensen, onderling en met de natuur.

Foto's: Shot by Sylla ©

Onthulling van een bankje bij het gebied

Bezoekers tijdens de opening van het gebied

Bezoekers verkennen het gebied per Ecocar