Nieuwe Cultuurnota geeft volop ruimte

23 jan 2020

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de Cultuurnota 2021-2024 in ontwerp vastgesteld. Met ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ wil de provincie inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om cultuur te beleven en te maken. De hoofdlijnen uit vorige beleidsperiodes worden voortgezet, waarbij Het Verhaal van Flevoland centraal staat. Daarnaast komt er meer ruimte voor ontwikkeling en experiment.  

Kaders

Het rijksbeleid Cultuur 2021-2024, het provinciale Coalitieakkoord 2019-2023 en het regionale culturele Flevoprofiel hebben de kaders gegeven. Ook is gekeken naar de culturele opbrengst van door de provincie gesubsidieerde instellingen, zoals vastgelegd in de Cultuurmonitor. Daarnaast hebben culturele instellingen en ambtenaren uit Flevolandse gemeenten input gegeven voor de nieuwe nota. Ook heeft een klankbordgroep met deskundigen uit het culturele veld meegedacht over het nieuwe cultuurbeleid.

Waardevolle cultuur

In het komende cultuurbeleid stelt de provincie de verschillende waarden van cultuur voor de samenleving centraal. Naast de artistieke waarde die cultuur kenmerkt, wil de provincie de maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde versterken. Kunst en cultuur dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze verhogen de aantrekkelijkheid van de provincie, wat toerisme en horeca ten goede komt. De ontwerp Cultuurnota 2021-2024 gaat uit van twee routes: cultuur beleven en cultuur maken.

Cultuur Beleven

Met de route Cultuur Beleven laat de provincie zo veel mogelijk Flevolanders in contact komen met kunst en cultuur: kinderen, jongeren en volwassenen. Daarvoor worden landschapskunst, cultuureducatie, bibliotheken en musea ingezet.

Cultuur Maken

Met deze route hebben alle Flevolanders de mogelijkheid actief mee te doen op het gebied van kunst en cultuur, als vrijetijdsbesteding of om een professionele carrière op te bouwen. De provincie richt een fonds in voor artistieke en culturele ontwikkeling om een nieuw en experimenteel aanbod te bevorderen.

Op weg naar definitieve nota

Op 5 februari 2020 buigen de volksvertegenwoordigers in de Statencommissie zich over de ontwerpnota. Eind februari 2020 nemen Provinciale Staten een besluit, daarna gaat het ontwerp zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze (mening) indienen en dat kan leiden tot wijzigingen. Als alles volgens plan verloopt, wordt de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld op 1 juli 2020. Op deze wijze werkt de provincie aan een sterk cultureel klimaat van hoge artistieke waarde. Waarvan makers en publiek, de samenleving, economie en ruimtelijke omgeving profiteren.

Download

Ontwerp Cultuurnota 2021 - 2024

PDF - 734.58 kB
Open de PDF
Download

Cultuurmonitor

pdf - 1.38 MB
Open de pdf