Start aanpak tegen eenzaamheid in Flevoland

8 okt 2021

Kick off aanpak eenzaamheid Flevoland met gedeputeerde Harold Hofstra 08-10-2021 © Sjors Evers

Vandaag startte de Flevolandse aanpak tegen eenzaamheid. In De Kubus in Lelystad vertelden onder andere gedeputeerde Harold Hofstra en wethouder Jack Schoone over eenzaamheid in onze provincie. 

Veel initiatieven

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Er zijn veel initiatieven op het gebied van eenzaamheid in Flevoland. Vaak komen deze initiatieven tot stand met veel betrokkenheid. Het is belangrijk om de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren om nog effectiever te zijn. Op deze manier kan ook de continuïteit op de langere termijn worden geborgd.”

Aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Ook in Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. Tijdens de coronapandemie is ook meer dan duidelijk geworden dat dit jongeren heeft getroffen. Provincie Flevoland vraagt daarom aandacht voor deze ontwikkeling. We willen graag andere overheden en gemeenten ondersteunen bij het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.

Flevolandse aanpak

De Flevolandse aanpak eenzaamheid wordt vormgegeven door WEL in Flevoland. Uitgangspunt hierbij is dat provincie, gemeenten en de betrokken partners elkaar optimaal versterken. Om zo samen eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden monitoren en te signaleren. Met als doel: eenzaamheid onder alle inwoners van Flevoland te voorkomen en terug te dringen. Lees, voor meer informatie, het complete persbericht op welinflevoland.nl.

Foto: Sjors Evers ©