Subsidieaanvragen voor innovatiefonds bibliotheken welkom in mei

14 mrt 2019

In mei stelt de provincie de subsidieregeling innovatiefonds bibliotheken weer open. Organisaties, verenigingen of ondernemers kunnen subsidie aanvragen als zij kansen zien voor een samenwerking met de bibliotheek. Het advies van de provincie: begin tijdig met het opstellen van de subsidieaanvraag. De provincie is op zoek naar projecten die meerwaarde hebben voor samenwerking met de bibliotheek. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn in een bibliotheek of een project waarbij de bibliotheek nauw betrokken is.

Maatschappelijk relevant

Om te bevorderen dat bibliotheken modern en maatschappelijk relevant blijven, heeft de provincie vorig jaar het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie opgericht. Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers – die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek.

Mooie nieuwe initiatieven

Vorig jaar heeft de provincie onder meer subsidie verstrekt aan een theatergroep voor anderstaligen en statushouders, een laagdrempelig en intercultureel voorleesproject voor laagtaalvaardige ouders en een pilot om deelnemers van Huis voor Taal en inwoners van Flevoland voor te bereiden op een opleiding en/of baan in zorg en welzijn. Ook het project Digisterker kreeg subsidie. Daarbij leren  mensen met een lage taalvaardigheid omgaan met de digitale overheid. Verder is een workshop gesubsidieerd waarbij scholieren met speciale software de werking van een lichtwand in de nieuwe bibliotheek Almere konden programmeren. 

Provinciale subsidie

Per project is een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar. Belangrijke voorwaarde is dat zowel de organisatie als de bibliotheek de vruchten van het project plukt.Heeft u als welzijnsorganisatie, dorpsvereniging, culturele instelling, zorgorganisaties, school, bedrijf, sportvereniging of andere organisatie een idee, bekijk dan de mogelijkheden en voorwaarden in ons loket. U kunt uw aanvraag voor een project met een startdatum in het najaar indienen tussen 1 en 31 mei 2019.