Provincie verzet zich tegen verlies rijkssubsidies voor podiumkunsten

4 sep 2020

2 dansende mensen op podium

Provincie Flevoland verzet zich, samen met 8 andere provincies, tegen de kaalslag die dreigt in de regionale kunst. De afgelopen 4 jaar kon Flevoland nog rekenen op een rijksbijdrage van € 6 miljoen. De komende 4 jaar loopt dit terug naar € 2,9 miljoen. Daarmee dreigt Flevoland een witte vlek te worden op de culturele kaart van Nederland.

Steun vooral naar 4 grote steden

In een ingezonden brief in de Volkskrant noemen de gedeputeerden van cultuur van 9 provincies het ‘een klap’. Het Fonds Podiumkunsten laat veel kunstenaars buiten de 4 grote steden met lege handen staan. Het fonds mag € 21 miljoen verdelen. Deze gaan volgens de plannen voor bijna 80% procent naar de Randstad.

Onbegrijpelijk en ongewenst

‘Dit resultaat is teleurstellend! Nadat het ministerie het initiatief nam voor de regioprofielen, waar de Flevolandse er één van is, hadden we goede hoop voor een betere spreiding van rijkssubsidies. Dit advies leidt juist tot het verlies van 2 van de 3 rijksgesubsidieerde instellingen en dat is onbegrijpelijk en totaal ongewenst. We gaan in overleg met het Rijk over deze situatie.’ geeft gedeputeerde Michiel Rijsberman aan.

Opbouw in onze regio niet mogelijk

Alleen theatergezelschap BonteHond en festival 2turvenhoog krijgen de komende 4 jaar nog rijksondersteuning. Theatergezelschap Vis à Vis en Suburbia niet meer. Beiden krijgen wel een positief advies, maar geen budget. Voor Flevoland betekent dit dat verdere opbouw van de culturele infrastructuur in de regio niet mogelijk is.

Provinciaal verzet

Namens de provincie Flevoland heeft cultuurgedeputeerde Michiel Rijsberman de ingezonden brief ondertekend. Verder heeft de provincie, samen met de gemeente Almere, een position paper opgesteld om aan te bieden aan de Tweede Kamer. Ook in het Interprovinciaal Overleg verzet Flevoland zich samen met andere provincies tegen de kaalslag.