Voor ieder kind inspirerend cultuuronderwijs

16 mrt 2022

Provincie Flevoland zet zich samen met vijf gemeenten in voor inspirerend cultuuronderwijs. Alle basisscholen in de Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten en Zeewolde doen mee aan het Flevolandse programma CultuurPlus. Hierdoor krijgt ieder kind de kans om cultuuronderwijs te krijgen. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.”

Nieuw schooljaar

Binnenkort start de inschrijving voor het nieuwe schooljaar. Om dit moment te markeren, tekenden de bestuurders van de culturele instellingen, samen met de wethouders van de vijf deelnemende gemeenten en de gedeputeerde Kunst en Cultuur van provincie Flevoland voor inspirerend cultuuronderwijs op Flevolandse basisscholen. In de korte video onderaan deze pagina vertellen ook de wethouders uit Urk, Lelystad, Dronten en Zeewolde wat volgens hen de kracht van kunst en cultuur is.

Samenwerking

Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman sluit af door zijn trots uit te spreken over de samenwerking: “Het is fantastisch dat Flevolandse kinderen op deze manier de mogelijkheid krijgen om goed cultuuronderwijs te krijgen. Dat is belangrijk voor hun algehele persoonlijke ontwikkeling. Ook leren kinderen waar ze vandaan komen en wat Flevoland zo bijzonder maakt. Zulke cultuurlessen dragen bij aan het vormen van hun eigen identiteit.”

Cultuureducatie is belangrijk

De provincie Flevoland vindt het belangrijk dat kinderen op de bassischool al met cultuur leren omgaan. Daarom is het programma CultuurPlus opgezet, een Flevolands programma dat binnen de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’ valt. Culturele instellingen en andere culturele partners krijgen de ruimte om aanbod op maat te ontwikkelen, zodat cultuuronderwijs kan aansluiten bij wat de school wil.

Programma CultuurPlus

Het programma CultuurPlus is ontwikkeld door FleCk, De Meerpaal in Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, De Kubus in Lelystad, Verbeelding&Co in Zeewolde en Theatergezelschap BonteHond. Het Flevolandse programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.