Wethouder Anjo Simonse over biodiversiteit

20 jul 2021

Anjo Simonse

Gemeente Noordoostpolder vergroot de biodiversiteit door ecologisch bermbeheer. De 37 kilometer bermen aan de oostrand van Noordoostpolder zijn rijk aan verschillende soorten bloeiende planten, waaronder diverse orchideeën. Zo’n 20 jaar geleden heeft de gemeente deze bermen laten afplaggen met nu dit als resultaat. Landschapsbeheer Flevoland heeft voor de gemeente een rapport gemaakt. Dit rapport wordt aangeboden aan provincie Flevoland. In de vorige aflevering kwam Jo Caris van Waterschap Zuiderzeeland aan het woord.