Kansen agroforestry voor Flevolandse agrariërs

28 jan 2022 - 28 jan 2022

Landbouw Meerdere Smaken - powered by Horizon

Agroforestry, of boslandbouw, is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. Bent u als agrariër benieuwd naar de kansen en de mogelijkheden van agroforestry? Haak dan aan bij deze digitale sessie in Microsoft Teams! De sessie vindt plaats op 28 januari 2022 tussen 13.00 en 14.00 uur.

Programma

  1. Welkom en korte uitleg over proeftuin Agroforestry Flevoland en de mogelijkheid omdaar aan deel te nemen – Jessie de Lange en Diederik Diepenhorst
  2. Informatie over project (Publiek Private Samenwerking) Agroforestry en welke kansener zijn voor Flevolandse ondernemers – Maureen Schoutsen van Wageningen Universityand Research
  3. Praktijkvoorbeelden agroforestry en notenteelt – Michaela van Leeuwen van LTO Noorden een Flevolandse ondernemer.

In het kader van verschillende opgaven vanuit zowel de landbouw als de bossenstrategie wil de overheid de ontwikkeling van agroforestry in Flevoland faciliteren en ondersteunen.

Aanmelden

Om je aan te melden stuur je voor 20 januari 2021 een mail naar roos@horizonflevoland.nl. U ontvangt daarna de link naar Microsoft Teams.

Over de proeftuin agroforestry

Agroforestry is één van de proeftuinen van de opgave Landbouw Meerdere Smaken. Landbouw Meerdere Smaken is één van de opgaven in uit de Flevolandse Omgevingsvisie. In de verschillende proeftuinen stimuleren we vernieuwingen in de landbouw. In Flevoland werken we aan een agrofoodsector die duurzaam, wendbaar en weerbaar is. De agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving tussen stad en platteland versterken. Zo zetten we in op gezonde landbouw voor iedereen!