Provinciale Statenvergadering februari 2023

22 feb 2023 - 22 feb 2023

Statenzaal met Statenleden

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie en zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. De vergaderingen van Provinciale Staten van Flevoland zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, tenzij anders wordt vermeld.