Verenigde IJsselmeertop 2021

27 mei 2021 - 27 mei 2021

Een zeilboot op het IJsselmeer

Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland nodigt u van harte uit voor de digitale Verenigde IJsselmeertop 2021. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het thema van dit online evenement is dan ook ‘Samen voor later’.

Over de Verenigde IJsselmeertop 2021

Het IJsselmeergebied is een uniek gebied. Waarin grote, gebiedsbrede opgaven spelen. Daarin is steeds het water het verbindend element. In die opgaven heeft iedere partij een eigen rol, maar we hebben elkaar ook nodig om de opgaven en ambities, en dus het IJsselmeergebied, verder te brengen. Tijdens de IJsselmeertop 2021 praten we elkaar bij over actuele thema’s uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Deltaprogramma IJsselmeergebied. We kijken naar de toekomst. Wat komt er op ons af, wat weten we wel en wat nog niet? Wat betekenen zulke onzekerheden en de complexiteit van opgaven voor de wijze waarop we nu beslissingen nemen? Hoe organiseren we de samenwerking? Kortom: samen voor later. De Verenigde IJsselmeertop is een samenvoeging van de Verenigde Vergadering van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de IJsselmeertop van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Programma

Talkshow

Aan tafel voeren we onder leiding van presentator Joep Stassen en tafeldame Eva Vriend gesprekken over actuele ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Onderwerpen die aan bod komen zijn het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de Regionale Energie Strategie, verstedelijking en omgevingskwaliteit. Tafelgasten zijn onder andere:

 • Peter Glas, deltacommissaris
 • Daan Roovers, voormalig Denker des Vaderlands
 • Henri Meijdam, burgemeester Lelystad
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Fryslân
 • Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit bij ministerie LNV

Breakoutsessies

In twee rondes kunt u deelnemen aan de volgende inspirerende sessies:

 1. Een robuust IJsselmeergebied kan niet zonder robuuste natuur (PAGW)
 2. Jong bloed in het Blauwe Hart: hoe communiceer je met jongeren?
 3. De reis van het IJsselmeerwater: Waterverdeling Noord-Nederland
 4. De reis van het IJsselmeerwater: De watervraag en -aanbod in balans
 5. Zandwinning: de gemene deler van de gebiedsopgaven van het IJsselmeergebied
 6. Een dijk van een klus: recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied
 7. Campagne IJsselmeerkusten
 8. Dijkversterking IJsselmeerdijk
 9. Schatrijke Zuyderzee: Archeologische Kaart IJsselmeergebied
 10. Toekomstverkenning Recreatie en Toerisme IJsselmeergebied in 2050

Netwerken

Ontmoet collega’s rondom het IJsselmeergebied en ga één op één in gesprek.

Expositie

In de expositieruimte kunt u langs digitale kraampjes lopen, rondkijken en inspiratie opdoen.

Aanmelden

Enthousiast geworden? Meld u dan direct aan via ijsselmeersamen2021@flevoland.nl. Een aantal dagen voor het evenement krijgt u per mail een link om deel te nemen. U bent tijdens de Verenigde IJsselmeertop vrij om te kiezen uit de verschillende workshops. Om een indicatie te krijgen van de belangstelling vragen we u bij het aanmelden aan te geven aan welke workshops u de voorkeur geeft.