Totstandkoming

Activiteiten in het landelijk gebied van Flevoland zijn een belangrijke motor voor de lokale economie. Een vitaal platteland bevordert ook de leefbaarheid. De provincie heeft samen met inwoners, ondernemers, organisaties en overheidsinstanties onderzocht welke ontwikkelingen in het landelijk gebied van Flevoland gestimuleerd moeten worden. De uitkomsten van dit onderzoek staan niet in een vuistdikke beleidsnota, maar in de vorm van een Agenda Vitaal Platteland.

Flevolandse vraagstukken op de kaart

Met deze Agenda Vitaal Platteland worden vraagstukken op de kaart gezet, betrokken partijen gemobiliseerd en ruimte voor onderzoek en visievorming gecreëerd. De Agenda Vitaal Platteland is op 28 januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten. Het provinciebestuur gaat aan de slag met de uitvoering van deze agenda. Samen met de gebiedspartners, vanuit één gezamenlijk doel: een vitaal en aantrekkelijk Flevolands platteland waar het goed leven, ondernemen, werken en recreëren is.

Download

Open de Agenda Vitaal Platteland

pdf - 11.38 MB
Open de pdf
Download

Open de Startnotitie

pdf - 158.41 kB
Open de pdf