Ontwikkelen van stadsdelen

Nieuwbouw vindt vooral plaats in de bestaande stad (in Poort, Nobelhorst, en Centrum Weerwater) en in de nieuwe stadsdelen Almere Oosterwold en Almere Pampus.

Centrum Weerwater

Het Weerwatergebied zal zich ontwikkelen tot het hart van Almere. 

Almere Oosterwold

In het oosten van Almere komt Oosterwold. In dit nieuwe stadsdeel is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt en verder ontwikkelt. Op de website maakoosterwold.nl vindt u meer informatie over de opzet van dit gebied.

Almere Pampus

In het westen van Almere komt Almere Pampus. Hier wordt stedelijk en dichter op elkaar gebouwd. Een IJmeerverbinding van Almere naar Amsterdam, is voor de provincie een voorwaarde. Over de IJmeerverbinding en de ontwikkeling van Almere Pampus is nog geen definitief besluit genomen. Een vervolgonderzoek naar verdere infrastructuurmaatregelen voor de ontsluiting van Almere Pampus wordt gestart, als er in Almere ten opzichte van 2010 ongeveer 25.000 extra woningen zijn gebouwd en er zicht is op afronding van de 2e fase van Amsterdam-IJburg.