Wat is een beheerstrook

Een beheerstrook is een stuk grond van de provincie dat grenst aan wegen of vaarwegen. De grond is nodig voor het veilig en makkelijk onderhouden van wegen en vaarwegen. Het komt voor dat de strook grond ook grenst aan uw eigen stuk land, huis of bedrijf. Op de kaart Beperkingen aanmeren vaartuigen ziet u een overzicht van de beheerstroken in de Noordoostpolder.

Het belang van beheerstroken

  • Bij vaarwegen zijn de beheerstroken belangrijk voor de ankerstangen van de beschoeiing. Deze stangen houden de beschoeiing op zijn plaats en zorgen voor veiligheid.
  • Langs wegen zorgen beheerstroken ervoor dat auto’s niet gelijk het fietspad oprijden of een tuin binnenrijden
  • In de beheerstrook kunnen kabels, leidingen en riolen lopen
  • De beheerstrook heeft ook een functie voor de afwatering van regen
  • De beheerstrook is nodig als werkruimte voor beheer en onderhoud