Bruggencampus Flevoland-Floriade

Tot 2040 moeten in Nederland circa 40.000 bruggen vervangen worden. Dat is niet alleen een enorme investering, er dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in betrekkelijk korte termijn uit te voeren. Een opgave die vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Op de Floriade Expo 2022 in Almere moet ook  een aantal bruggen gebouwd worden. Een mooie kans om in de praktijk een innovatieve aanpak te testen. Provincie Flevoland en gemeente Almere zetten samen met de markt, onderwijs en wetenschap de stap om het anders te doen dan voorheen. De opgedane kennis wordt vastgelegd in een gemeenschappelijke data omgeving en gedeeld met de markt om elkaar te inspireren en te laten ervaren dat het anders kan. En samen werken we aan een praktijkgerichte leeromgeving. De lessen worden tijdens de Floriade Expo 2022 gedeeld.

Verschillende pijlers

In de Bruggencampus Flevoland-Floriade werken we aan oplossingen vanuit een specifieke vraagstelling voor het realiseren van innovatieve en circulaire brugconcepten. Daarbij kijken hoe we de vragen in de praktijk kunnen oplossen. Bruggencampus bestaat uit vijf pijlers:

Versnellen van innovaties

In 2022 vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats in Almere. Het Floriadeterrein wordt niet alleen gebruikt als expo gebied, maar zal uiteindelijk een nieuwe stadswijk van Almere worden. Het terrein wordt benut als “levend laboratorium” waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast.De Floriade expo 2022 is een versneller en ideale showcase voor de Bruggencampus Flevoland om te laten zien hoe een nieuwe aanpak leidt tot innovaties.

Links op de tekening een afbeelding van Nederland met de opgave dat 2040 om 40.000 bruggen vervangen moeten zijn. Dan loopt er een gedraaide pijl om uit te leggen dat via praktijkgericht leren er gewerkt wordt aan de 3 thema’s circulaire bruggen, tweede leven bruggen en Floriade bruggen. De kennis wordt opgeslagen in het GDO – Gemeenschappelijke dataomgeving.

Prettig wonen, werken en recreëren

Almere gaat de komende decennia groeien met 60.000 woningen. Om naast het bouwen van huizen ook verder te bouwen aan een stad waar mensen graag wonen, werken en recreëren werken de gemeente Almere, de Provincie Flevoland en het Rijk samen aan het programma Almere 2.0. Met dit programma wordt geïnvesteerd in voorzieningen die voor de gehele regio van belang zijn en waarbij innovaties gestimuleerd worden. Het project Bruggencampus Flevoland-Floriade is daar een voorbeeld van.

Op de hoogte blijven?

Volg Bruggencampus Flevoland-Floriade op LinkedIn.