Bijeenkomsten

Leren is naast theorie vooral doen in de praktijk. Om zoveel mogelijk partijen te inspireren en samen te werken aan oplossingen zullen vanuit Bruggencampus Flevoland-Floriade regelmatig verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden waarin de deelnemers aan de slag gaan met een praktijkgericht vraagstuk. Op weg naar en tijdens de Floriade Expo 2022 worden evenementen georganiseerd om nationaal en internationaal waarbij de verzamelde kennis van Bruggencampus Flevoland-Floriade gedeeld wordt en de deelnemers hun op hun beurt hun kennis inbrengen. Op deze manier dragen we via de Floriade Expo 2022 bij aan de ontwikkeling van circulair denken en werken in bruggenbouw. In de wetenschap dat circa 40.000 bruggen moeten worden vervangen de komende decennia, kan dit een grote omslag betekenen, ook in financiële zin.

Woensdag 15 april, van 13.00 – 17.30 uur, bij Hotel Van der Valk in Almere is uitgesteld in verband met het Coronavirus.

Congres Bruggencampus Flevoland-Floriade

In april 2019 startten 3 aannemersteams aan een challenge voor 2 innovatieve, circulaire bruggen voor de Floriade Expo 2022 Almere. In deze challenge werd een aanbestedings- en ontwerptraject gecombineerd om zoveel mogelijk innovaties naar boven te halen. Inmiddels zijn de 2 bruggen gegund. Leidt een andere aanpak in het ontwerpen van bruggen tot meer innovatie en nieuwe brugconcepten? En hoe kan die aanpak bijdragen aan oplossingen voor de grote vervangingsvraag van 40.000 bruggen? Deze vragen stonden hierbij centraal. Op het congres vertellen gemeente Almere, provincie Flevoland en deelnemende aannemers over hun leerpunten, ervaringen en de Bruggencampus FlevolandFloriade, van waaruit we samen met partners ook een impuls geven aan de landelijke bruggenopgave.

Inspiratie

Theatermaker en procesinnovator Lucas de Man trapt het congres af met een inspirerend verhaal. En gaat in gesprek met de aannemers en opdrachtgevers. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit drie verschillende workshops:

  • Life Cycle Analysis
  • Gemeenschappelijke Data Omgeving
  • Tweede leven bruggen

In de workshops gaan experts met de deelnemers in op vraagstukken en mogelijke oplossingen.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan dit gratis congres? Meld u aan via bruggencampus@flevoland.nl.