Gemeenschappelijke Data Omgeving

De bruggen en alles wat we hier over leren, leggen we vast in de Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO): een portaal om kennis en ervaring vast te leggen en (zoveel mogelijk open source) te delen en partijen te verbinden, waarin we met open data circulair bouwen in de bruggensector proberen te versnellen. Het platform bestaat uit 2 onderdelen:

  • Kennis, ervaringen, voorbeelden die opgedaan zijn bij het oplossen van een praktijkgericht vraagstuk.
  • Een BIMXtra platform die samenwerkende partijen tijdens de bouw van een brug zullen gebruiken om onder andere het ontwerp en de bouwwerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en faalkosten zo veel mogelijk te verlagen.