Twee nieuwe circulaire bruggen via co-creatie proces

Hoe kun je door in een aanbestedingsproces samen te werken in multidisciplinaire teams van aannemers, opdrachtgevers en experts komen tot innovaties? Daarbij gaat het om innovaties in proces, ontwerp, materiaalgebruik, Levenscyclusanalyse (LCA) en realisatie van bruggen. Deze vraag vormt het uitgangspunt voor 2 bruggen die op het Floriade terrein komen. Gemeente Almere en provincie Flevoland hebben hiervoor een innovatief aanbestedingstraject opgezet.

Circulaire bruggen op Floriadeterrein

Op het Floriadeterrein komen twee circulaire bruggen, gemaakt van Almeerse grondstoffen. Dit maakten de Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman en de Almeerse wethouder Jan Hoek  bekend op 19 september 2019. De ontwerpen van Reimert Bouw en Infrastructuur zijn gekozen uit  vijf ontwerpen die in het innovatieve aanbestedingstraject tot stand gekomen zijn. De twee bruggen die op het Floriadeterrein komen, worden grotendeels gemaakt van in Almere geproduceerd materiaal uit Almeerse reststromen. De gebruikte materialen en minder transportkilometers betekenen ook een CO2-besparing.

Bovenaanzicht van de fiets-wandelbrug

Bovenaanzciht van de Beverbrug

Groepsfoto van het team Reimert met bestuurders

Aanbesteden en ontwerpen

Vooraf zijn gesprekken gevoerd met aannemers over de nieuwe aanpak en daaruit zijn 3 aannemers geselecteerd: Heijmans, Van Hattum en Blankevoort en Reimert groep. In een speeddate-achtige opzet kozen de aannemers hun extra teamleden (experts, studenten) en de teamleden kozen de aannemer. De beste matches vormden samen een team.

 

Thema's

In deze multidisciplinaire teams werd in sprints gewerkt aan innovaties op thema's die tijdens de Growing Green Bridges hackathon op 18 oktober 2018 waren vastgesteld:

 • levenscyclus (LCA)
 • tijd
 • beheer en onderhoud
 • brug met meerdere functies
 • circulair, materiaal
 • wetgeving
 • governance
 • inpassing in de omgeving

Ander proces

De nieuwe manier van werken was anders door:

 • de samenstelling van de teams met als doel extra kennis toe te voegen om zo een prikkel te geven om samen met een ander dan traditioneel resultaat te komen;
 • de aanpak via inspiratiesessies met tussendoor huiswerk voor een ieder binnen de teams;
 • de regie van het proces. De aannemer had die niet in eigen hand;
 • de bijeenkomsten met medewerkers van de gemeente op gebied van vergunning en kwaliteit;
 • de wijze van totstandkoming van het uiteindelijke contract na gunning;
 • de Gemeenschappelijke Data Omgeving, waarin de teams alle informatie onderling konden vastleggen en delen.

Sprints

In vier sprints werkten de teams aan de plannen. Hoe ging dat? Wat ging goed en minder goed? Lees hoe die sprints verliepen: