Covid-19 impact monitor

In de monitor laat provincie Flevoland zien wat de impact is van het coronavirus op de gebieden waar wij als provincie een rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer. Om het zo duidelijk mogelijk te maken waar de verschillen zitten met de voorgaande monitoren, zijn de meest actuele teksten met blauw gearceerd. Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving over de impact van de coronacrisis op Flevoland én informeren over de maatregelen die provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

2021

2020

Disclaimer

Voor deze monitor is provincie Flevoland grotendeels afhankelijk van databronnen van anderen. We nemen zoveel mogelijk actuele data op. Op het Feitelijk Flevoland - COVID-19 dashboard worden beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden.