De Grote Trap

De Grote Trap is een natuurstrook die toegankelijk wordt gemaakt voor het grote publiek. Het is een gezamenlijk project van provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-Landschap. De provincie gaat een recreatief fietspad aanleggen tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde. Het fietspad is ongeveer 10 kilometer lang en heet de Grote Trap. Daarnaast worden er door Waterschap Zuiderzeeland natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de toekomst wordt het gebied beheerd door Het Flevo-Landschap. Bekijk de video op YouTube over de start van de samenwerking.