Subsidie aanvragen

Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense vluchtelingen in Flevoland kunnen deelnemen, zoals Summer School, taallessen en andere sport en culturele activiteiten of workshops om elkaar te ontmoeten. De subsidie aanvragen kan nog to en mett 31 december 2023. Daarna stopt de regeling.

Welke regels gelden er?

Om een subsidie aan te vragen moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kun je lezen in onze regels:

Hoogte van het bedrag

Het minimale bedrag dat wordt toegekend is € 500 en het maximale bedrag is:

 • € 25.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon, publiekrechtelijk rechtspersoon of een kerk is
 • € 50.000 als de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon is en de door deze rechtspersoon gevraagde subsidie betrekking heeft op professionele taallessen in de Nederlandse en/of Engelse taal
 • € 5.000 als de aanvrager een samenwerkingsverband van burgers is. Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanvrager aan een aantal criteria voldoen. De subsidie kan alleen worden verstrekt als: 

 • De activiteiten voor een groep Oekraïense vluchtelingen waarvoor subsidie wordt gevraagd bijdragen aan:
  • Het stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen met elkaar in contact komen en/of blijven
  • Het bestrijden van eenzaamheid onder Oekraïense vluchtelingen
  • Het geven van structurele invulling aan de dag
  • Het mogelijk maken en/of stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen deelnemen aan de Nederlandse samenleving
 • De activiteiten in Flevoland zijn
 • De kosten die voor het initiatief zijn begroot in verhouding staan tot bijdrage aan het welzijn en/of de participatie van de Oekraïense vluchtelingen
 • De subsidiabele activiteiten uiterlijk negen maanden na het verstrekken van de subsidie zijn afgerond
 • Professionele taallessen worden gegeven door of onder begeleiding van een gekwalificeerde docent

Welke documenten zijn nodig?

 • Een ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier
 • Een omschrijving van de activiteiten waarbij aangegeven wordt waar en wanneer deze plaatsvinden
 • Wanneer sprake is van een samenwerkingsverband: een ondertekende samenwerkingsverklaring (pdf)
 • Een kopie bankafschrift of -pas
 • Een begroting van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De begroting bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor deze activiteiten en de stand van zaken daarvan.

Hoe lang duurt het?

Als je een volledige aanvraag hebt verzonden hebben we maximaal 4 weken nodig om de aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als je niet alle gevraagde informatie bij meestuurt, krijg je daarvan bericht.

Hoe werkt het?

Wil je een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. Gebruik voor de aanvraag het aanvraagformulier dat op jou van toepassing is, onderaan deze pagina. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra de aanvraag goed is ontvangen. Als jouw aanvraag niet compleet is, ontvang je van ons binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag een bericht.

Aanvraagformulieren

Toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan bij onderstaande samenwerkingsverklaring? Neem dan contact op met Freerk Dijkstra via f.dijkstra@flever.nl of via 06 - 36521696.

Download

Samenwerkingsverklaring

pdf - 87,65 kB
Open de pdf