Flevoland2050

Vooruitblikkend op 2050 staan we voor nieuwe vragen. Hoe beschermen we ons tegen natte voeten enerzijds en tegen droogte anderzijds? Welke woonbehoeften zijn er? Gaan we echt minder reizen? Hoe voorzien we in ons voedsel? Vragen die raken aan vier grote thema’s: water, voedsel, wonen & werken en samenleven. Met Flevoland2050 willen we met iedereen in gesprek over de toekomst. En met ‘iedereen’ bedoelen we de hele provincie! Van jong tot oud, van kunstenaar tot boer, van Kraggenburgers tot Almeerders. Samen bespreken we hoe we investeren in water, voedsel, wonen & werken en samenleven. De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we in toekomstbeelden voor de lange termijn. Die bieden we aan bij andere toekomstgerichte trajecten, zowel politiek, besturen en medeoverheden. Doet u mee?

Spel Flevoland2050: Welkom in de toekomst!

De eerste stap in Flevoland2050 is het spel Flevoland2050: Welkom in de toekomst!. Met dit spel laten we inwoners en partners uit de provincie meedenken over de toekomst van Flevoland. De maand juni 2022 is uitgeroepen tot spelmaand. In deze maand spelen we een maand lang in veel verschillende samenstellingen het spel. In het spel spelen groepen van ongeveer zes personen samen met als doel om de meeste bouwstenen te verzamelen en de hoogste toren te bouwen. Om bouwstenen te verzamelen beantwoorden de deelnemers vragen over vier grote thema’s. Het doel is: kennis stapelen, creativiteit aanboren, luisteren naar gevoelens en stille stemmen, dromen ophalen, nachtmerries in de ogen kijken, vragen stellen en waarden bespreken.

Het vervolg

De uitkomsten van het spel zijn de basis waarmee wetenschappers aan de slag gaan. Zij gebruiken de uitkomsten en verwerken dit samen met ons in toekomstbeelden op de lange termijn. Die bieden we aan bij andere toekomstgerichte trajecten, zowel politiek, besturen en mede-overheden. Dat doen we per genoemd thema.

Meedoen?

Wilt u meedenken over Flevoland in 2050 en meedoen aan het spel? Dat kan. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Meer inspiratie

Ter inspiratie op dit Flevoland2050 traject zijn we vorig jaar gestart met een podcast. De eerste delen van de podcast gaan over de huidige ontwikkelingen/meer dichtbije toekomst in het woningaanbod. De nieuwe serie gaat over de toekomst die iets verder weg ligt en de ideeën die er bij experts bestaan over die toekomst.