Toekomstberaad 2023

Ruim 300 Flevolanders deelden hun dromen, wensen en angsten over Flevond2050 tijdens het spel van de toekomst. Twaalf wetenschappers gingen met de opbrengsten aan de slag en verrijkten deze met hun kennis. Tijdens het Toekomstberaad in april 2023 gingen we hierover in gesprek met wetenschappers, politici, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Hoe gaan we meer denken, durven, doen om samen die de toekomst van Flevoland vorm te geven?

Bekijk de video’s van de aftermovie, de 4 delen van talkshows of laat je inspireren door de 8 pitches van de wetenschappers.

Talkshows

Bekijk de Toekomstberaden per thema.

Toekomstberaad Democratie

11 april 2023

Na de pitches van de wetenschappers Kees Aarts en Kitty Jurrius gaan de tafelgasten en het publiek hebben het samen over onder meer de complexiteit van de democratie, het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming en hoe beteugelen we de hoeveelheid aan regels. En wat hebben gezondheid en stemgedrag met elkaar te maken?

Toekomstberaad Samenleving

11 april 2023

Marcel van den Berg en Arjen Buijs geven hun pitches over de Samenleving. Vervolgens gaan de tafelgasten en het publiek het gesprek aan over burgerinitiatieven en de redenen waarom mensen willen participeren in de plannen van overheden. Hoe geef je onze toekomstige generatie een prettige samenleving?

 

Toekomstberaad Natuur en water 

12 april 2023

Na de pitches van Arjan van Timmeren en Jaco Appelman gaat het tijdens het tafelgesprek over het toekomstige ruimtegebruik in Flevoland, blijft er voldoende over voor de landbouw en hoe borgen we onze voedselvoorziening? Hoe kunnen we experimenteren en sneller innoveren?

Toekomstberaad Wonen en energie

12 april 2023

André Faaij en Paul Gerretsen nemen ons mee over de toekomstige energievoorzieningen en woonomgeving en woningen. Aan jongeren wordt gevraagd hoe ze bij de toekomst van Flevoland betrokken kunnen worden en hoe we kunnen voorkomen dat problemen van de toekomst worden opgelost met de technieken van nu?

Aftermovie

Bekijk hieronder de korte weergave van het Toekomstberaad op 11 en 12 april 2023. Het gaat over thema’s als democratie en samenleving, natuur en water en energie en wonen. De toekomstbeelden zijn er, maar hoe maken we ze werkelijkheid?!

 

Pitches

Acht wetenschappers gaven een korte pitch over hun visie op de toekomst van Flevoland. Bekijk de 8 pitches of lees hun essays in de essaybundel Flevoland2050 Een toekomst om naar te verlangen.

Kees Aarts: Democratie

Kees Aarts, hoogleraar Politicologie, geeft inzicht in de belangrijkste invloeden op het functioneren van de democratie: de toenemende complexiteit, de mondige burger en de crisis binnen de politieke partijen. (5 min)

Kitty Jurrius: Democratie

Kitty Jurrius, Lector Windesheim, laat zien hoe de democratie van invloed is op de zorgsector van de toekomst. De mensen die de meeste zorg nodig hebben, stemmen vaak niet. Hoe kan dat anders? (5 min)

Marcel van den Berg: Samenleving

Marcel van den Berg, Lector Ecologie IJsselmeergebied, Aeres, neemt ons mee in de dynamiek van de onderwater wereld. Hij betoogt waarom hier meer ruimte voor moet zijn. (5 min)

 

Arjen Buijs: Samenleving

Arjen Buijs, Senior onderzoeker WUR, geeft inzicht in het processen van verandering, de kracht van burgerinitiatieven en de switch van denken naar doen. Hebben de Toekomstdenkers impact? (5 min)

 

Arjan van Timmeren: Natuur en Water

Arjan van Timmeren, Hoogleraar Environmental Technology & Design, geeft een korte lezing over de waarde van water in Flevoland en de groeiende kracht van groen. Flevoland kan in de toekomst het groen-blauwe hart van Nederland worden. (5 min)

Jaco Appelman: Natuur en Water

Jaco Appelman, Bio-inspired expert and coördinator, UU, vertelt in 5 minuten hoe je voor innovatie veel inspiratie kunt halen uit de natuur. Is de nerfstructuur van een blad een voorbeeld voor de infrastructuur voor een stad of wijk?

André Faaij: Energie en wonen

André Faaij, Wetenschappelijk directeur TNO Energy, vertelt in zijn pitch over duurzame energie en circulariteit als economische kansen. Het goede nieuws is dat de energietransitie zowel technisch als economisch mogelijk is die minder geld kost dan de energie van vandaag. (7 min)

 

Paul Gerretsen: Energie en wonen

Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool, gaat in op de geschiedenis van het wonen en woningbouw in Flevoland en schetst de ontwikkelingen voor de toekomst. De vraag naar woningen groeit sterker nog dan de bevolkingsgroei. Hoe wonen we in 2050 en sluiten de woningen aan op onze wensen? (6.30 min) 

 

Jongerenadviesraad over het toekomstberaad van 11 en 12 april