Bruggencampus Flevoland-Floriade

Voor 2040 moeten er 85.000 bruggen en viaducten worden vervangen of gerenoveerd. Dit vergt een enorme investering en voldoende ontwerp- en bouwcapaciteit. Duurzaamheid, circulariteit en levenscycluskosten zijn hiervoor heel relevant. 85.000 bruggen betekent 200 miljoen ton aan schaarse nieuwe materialen en grondstoffen à 80 miljard euro. De faalkosten komen dan neer op 16 miljard aan kosten. En vergeet de 200 miljoen ton aan afval niet, wanneer we enkel gebruik maken van nieuwe materialen. 

Uitdaging in praktijk brengen

Een circulaire uitdaging, die de Bruggencampus in Flevoland op het Floriade park in de praktijk onderzoekt. Dit doen we door samen met overheden, markt, onderwijs en wetenschap te innoveren door o.a.: bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van innovatieve materialen en constructies en via een gezamenlijk dataplatform ontwerp, samenwerking, beheer en realisatie te optimaliseren. 

Bruggen op Floriade park

Op Floriade Expo 2022 zijn 4 bruggen gerealiseerd:

  • Twee circulaire bruggen ontworpen door de Almeerse architect Réné  van Zuuk, gebouwd door het Almeerse Reimert Bouw en Infrastructuur met cementloos beton bestaande uit Almeerse reststromen.
  • Tweedeleven brug 
  • Bio-based brug van Technische Universiteit Eindhoven

Meer weten? Kijk op bruggencampus.nl.