Floriade: kans voor nieuw stadsdeel

De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van het terrein is sprake van twee fasen. De realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling inclusief vastgoed enerzijds, de geleidelijke totstandkoming van een groene gezonde stadswijk anderzijds.

Almere 2.0

De ontwikkeling van de stadswijk maakt deel uit van het programma Almere 2.0. Dit programma gaat uit van een groei van Almere met 60.000 woningen in nieuwe te ontwikkelen stadsdelen. Eén van de stadsdelen die verder tot ontwikkeling moet worden gebracht, is Almere Centrum Weerwater. Bij de ontwikkeling is gekozen voor een ‘kansenstrategie’: er is geen vooropgezet eindbeeld, maar kansen die zich voordoen, worden benut. De Floriade is de eerste kans die voorbij komt om dit stadsdeel te ontwikkelen.