Planning

Eerste werkzaamheden: voorbelasten grond

Voor het ombouwen van de kruispunten is het noodzakelijk om de ondergrond voor te belasten met zand en bigbags (kunststof zakken gevuld met zand). De voorbelasting zorgt ervoor dat de ondergrond gaat inklinken en verdicht wordt. Dit moet verzakking van de toekomstige parallelrijbaan zoveel mogelijk voorkomen. De voorbelasting blijft voor een periode van minimaal zeven maanden liggen. Het aanbrengen van de voorbelasting brengt de eerste verkeershinder met zich mee. Sinds de zomer 2020 zijn de kruispunten Neonweg, Botterweg en Hollandsedreef dicht. Direct na het verwijderen van de voorbelasting wordt gestart met de bouw van de tunnelbakken. Ook dit levert verkeershinder op.

Vervolgwerkzaamheden: Bouw tunnelbakken

De tunnelbakken bij de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/Botterweg na het verwijderen van de voorbelasting gebouwd. Tijdens de bouw wordt ook al gestart met de aanleg van de op- en afritten, de parallelweg en de derde rijstrook. Na de bouw van de tunnelbakken wordt het asfalt nog vervangen en ook vinden er werkzaamheden plaats aan de geluidswal en het Bastion (bij de Literatuurwijk). In totaal duren de uitvoeringswerkzaamheden zo’n 2,5 jaar. In 2023 is de vernieuwde Hogering dan klaar voor gebruik.