Betere bereikbaarheid

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een betere bereikbaarheid nodig. Daarom werkt provincie Flevoland, samen met het Rijk, gemeente Lelystad en het regionale bedrijfsleven, sinds 2016 gefaseerd aan een aantal infrastructurele projecten.

1e deel Anthony Fokkerweg (N727)

Eén van deze projecten is de aanleg van een ontsluitingsweg. Deze weg loopt vanaf de Larserweg (N302), langs de Meerkoetentocht naar de Talingweg. Op 13 november 2017 is de weg, ook wel het eerste deel van de Anthony Fokkerweg genoemd, opengesteld voor verkeer. Het eerste deel van de Anthony Fokkerweg zorgt voor een toegang naar de nieuwe luchthaventerminal aan de noordwestzijde van de start- en landingsbaan. Daarnaast ontstaat er ook een verbinding met Lelystad Airport Businesspark en de circuits en bedrijven aan de Talingweg. Langs de Anthony Fokkerweg is ook een fietspad aangelegd, welke vanaf augustus 2018 kan worden gebruikt door fietsers.

2e deel Anthony Fokkerweg en aansluiting op A6

Het volgende project gaat medio 2019 van start. Het betreft de aanleg van de verbindingsweg N727, het tweede deel van de Anthony Fokkerweg. Deze weg verbindt het eerste deel van de Anthony Fokkerweg met de snelweg A6. De halve aansluiting met de A6 zorgt voor een betere verdeling van het verkeer: het bevordert de doorstroming, verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven voor verkeer vanuit de Randstad en vermindert de verkeersdruk bij afslag 10 Lelystad. De uitvoeringswerkzaamheden voor de provinciale verbindingsweg met de halve aansluiting op de A6 (afslag 9) duren tot begin 2021.

Rechtstreekse bus naar Lelystad Airport

Naast veranderingen in het gebied rondom de luchthaven, neemt de Provincie Flevoland samen met de gemeente Lelystad ook OV-maatregelen bij NS-station Lelystad Centrum. Langs de huidige weg komt een vrijliggende busbaan en een nieuwe weg langs het spoor. Dit om vertraging van de bus in het centrum van Lelystad te voorkomen. Daarmee ontstaat een goede aansluiting met het openbaar vervoer van minstens twee bussen per uur naar Lelystad Airport. Daarnaast wordt de bushalte bij het station aangepast, zodat een herkenbare haltevoorziening voor de luchthaven ontstaat.

Oud en nieuw

De oude en nieuwe situatie is goed zichtbaar op de zogeheten bolfoto. Voor wie beschikt over een geschikte Virtual Reality-bril en mobiel met een gyroscoop, biedt de bolfoto ook een virtuele werkelijkheid.

Planning

  • December 2018: selectiefase afgerond. Geschikte bedrijven beginnen nu met het opstellen van inschrijvingsdocumenten.
  • Zomer 2019: Bekend welk bedrijf de werkzaamheden gaat uitvoeren
  • Na de zomer 2019: Eerste werkzaamheden voor het aanleggen van het tweede deel van de Anthony Fokkerweg en de aansluiting op de A6.
  • Begin 2021: Werkzaamheden tweede deel Anthony Fokkerweg gereed en de aansluiting op de A6 gereed.