PowerParking

PowerParking is een innovatief concept met als doel om (grote) parkeerlocaties te ontwikkelen tot geïntegreerde ‘lokale energiecentrales’. De parkeerplaatsen krijgen een dak van zonnepanelen. De hiermee opgewekte zonne-energie wordt lokaal gebruikt. Door het toepassen van slim energiemanagement wordt de noodzaak van een zwaarder elektriciteitsnet voorkomen. De TU Delft, één van de projectpartners, test ook het zogenaamde bidirectioneel laden, waarbij de accu van de elektrische auto voor energieopslag wordt ingezet. In Dronten is een pilot uitgevoerd met als doel het concept grootschalig uit te rollen naar andere locaties, zoals Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark.

Belang van PowerParking voor de provincie

PowerParking past vanuit verschillende invalshoeken in de provinciale ambities:

 • het draagt bij aan het aandeel hernieuwbare energie
 • het draagt bij aan het duurzaam gebruik van grond, omdat door PowerParking de ruimte drie functies krijgt: parkeren, opwekken en laden
 • het stimuleert elektrische mobiliteit
 • het draagt bij aan het balanceren van het energienetwerk vanwege de systeemaanpak, waarbij de opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk lokaal wordt gebruikt.

Projectpartners

Het project PowerParking is ontwikkeld door het samenwerkingsverband van de volgende partijen: provincie Flevoland, gemeente Dronten, Lelystad Airport, Schiphol Nederland B.V, Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen.

Financiering van het project

Voor het project is een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro toegekend uit het EFRO-programma Kansen voor West II en 0,5 miljoen door de provincie Flevoland. Beide subsidies (in totaal ruim 1,7 miljoen euro) zijn toegekend. De partners betalen de overige kosten van 1,4 miljoen euro.

Projectdoelen

 1. Ontwikkelen van een technisch model en een haalbare businesscase voor PowerParking om het te kunnen opschalen en uitrollen naar andere locaties.
 2. Onderzoeken wat nodig is om het gebruik van de autoaccu’s voor tijdelijke opslag tot een succes te maken (bidirectioneel laden).
  Naarmate het aanbod aan duurzame energie groeit en de vraag naar stroom voor elektrisch laden toeneemt, wordt de behoefte aan flexibiliteit in het energienetwerk groter. De accu’s van elektrische auto’s vormen een groot potentieel voor opslag van tijdelijke energie. Maar… waarom zou een auto-eigenaar toestemming geven om zijn/haar accu hiervoor te gebruiken? Wat moet je hiertegenover stellen? Hoe zit het met de achteruitgang van de accu? Hoe denken leasemaatschappijen over het gebruik van de accu voor energieopslag? Deze vragen worden onderzocht in een promotieonderzoek en met een proefopstelling in de Green Village van de TU Delft.
 3. Ontwikkelen van een laadpaal met vier uitgangen (Quattro), die efficiënter is voor locaties waar lang geparkeerd wordt.
 4. Overkappen van 120 parkeerplaatsen met zonnepanelen en een deel van het voet- en fietspad op het parkeerterrein van de gemeente Dronten:
  • Installatie van 0,47 MWp zonnepanelen op de carports en koppeling met 0,1 MWp op het dak van het gemeentehuis.
  • Plaatsing van laadpalen met vier laadpunten (Quattro's).
  • Koppeling aan een slim energiemanagementsysteem dat de energiebehoefte van het gemeentehuis, de laadbehoefte van elektrische auto's, de zonneopbrengst, de batterij en de energiemarkt met elkaar verbindt.
  • Plaatsing van een Nilar-batterij voor tijdelijke energieopslag. Deze batterij is veilig omdat de vloeistof in de accu (elektrolyt) op waterbasis is en dus niet kan branden. Dit type batterij is duurzaam omdat deze 100% recyclebaar is en de levensduur makkelijk verlengd kan worden door slechts de elektrolyt te vervangen. Hierbij laat je deze op water gebaseerde vloeistof uit de batterij lopen en vervangen door nieuwe vloeistof.

Project afgerond

Het project liep van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2022. Het systeem is inmiddels een jaar gemonitord. Op de pagina 'Leerervaringen' leest u daar meer over.

Auto's op een parkeerplaats met zonnepanelen

© Eneco en SolarPartners

Logo Europese Unie