In februari hebben de eerste voorbereidende werkzaamheden langs de A6 plaatsgevonden. Er zijn bomen gekapt en grondwerkzaamheden uitgevoerd aan de westkant van de A6. Van half april tot half juni is het viaduct over de A6 gebouwd. Na de zomer starten de werkzaamheden bij de Meerkoetenweg en de Talingweg. Begin 2021 zijn de werkzaamheden gereed.

  • Februari 2020: voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van het tweede deel van de Anthony Fokkerweg en de aansluiting op de A6
  • April t/m juni 2020: bouwen viaduct over en duiker onder de A6
  • Half augustus t/m half november 2020: werkzaamheden bij de Meerkoetenweg
  • Half augstus t/m begin november 2020: werkzaamheden bij de Talingweg
  • 2 en 3 november 2020: Anthony Fokkerweg tussen Albert Plesmanlaan en Talingweg dicht voor alle verkeer
  • Begin 2021: werkzaamheden tweede deel Anthony Fokkerweg gereed en de aansluiting op de A6 gereed.