Voortgang

In het toewijzingsbesluit (pdf, 286 kB) van Provinciale Staten is bepaald welke projecten binnen het programma tot realisatie mogen worden uitgewerkt, en welk vermogen (geld en/of grond) uit het programma daarbij wordt toegewezen. De projectindieners zijn door experts van de provincie en eventueel externe deskundigen ondersteund bij de uitwerking van hun projecten. Via een stappenplan moesten de projectindieners tot een definitief ontwerp en een sluitende business case komen. Deze elementen vormen samen de ‘onderlegger’ voor de realisatieovereenkomsten voor de projecten en de uitvoering ervan.  

Realisatieovereenkomsten getekend

In de zomer van 2018 zijn de laatste realisatieovereenkomsten voor de aangewezen Nieuwe Natuur projecten getekend. Daarmee zijn alle 17 projecten in de uitvoeringsfase beland. Vier projecten zijn inmiddels gerealiseerd en opgeleverd:

  • Harderbos en Harderbroek verbonden (door Natuurmonumenten)
  • Het Luierpark (door particuliere initiatiefnemer mevrouw Ras)
  • Natuur op G38 (door particuliere initiatiefnemers van familie Barkema)
  • De Kop van het Horsterwold (door Staatsbosbeheer)

Programmaverantwoording

Er zijn periodiek rapportages opgesteld die inzicht geven in de manier waarop provincie Flevoland het programma Nieuwe Natuur samen met de projectindieners werkt aan de realisatie van nieuwe natuur in Flevoland. De laatste rapportage is, in de vorm van een programmaverantwoording, eind 2018 gepubliceerd. In deze programmaverantwoording is informatie te vinden over de wijze waarop het aan het programma beschikbaar gestelde kapitaal (vooral grond en deels geld) is ingezet ten behoeve van de verdere uitwerking en realisatie van de projecten.

Evaluatie programma

Naast deze programmaverantwoording is op verzoek van Provinciale Staten, door twee externe bureaus een evaluatie van het programma gemaakt. Doel daarvan was om vanuit een wetenschappelijk perspectief te evalueren of de aanpak zoals we die hebben gehanteerd effectief was, zowel voor wat betreft het proces en de werkwijze als met betrekking tot de natuur die zo ontstaat. ProFacto evalueerde het proces en de wijze waarop de provincie aan de slag is gegaan met de vernieuwende bottom-up aanpak voor natuurrealisatie. Wageningen University & Research heeft zich vooral gericht op de resultaten, toegevoegde waarde voor de natuur. De resultaten van deze evaluaties zijn samengevoegd in één evaluatiedocument.

Download

Open programmaverantwoording 2019

pdf - 6,05 MB
Open de pdf
Download

Open de programmaverantwoording oktober 2018

pdf - 1,44 MB
Open de pdf
Download

Open de externe evaluatie van het programma Nieuwe Natuur

pdf - 3,51 MB
Open de pdf