Schone Lucht

Provincie Flevoland heeft op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) van de rijksoverheid ondertekend. Voor luchtkwaliteit gelden algemene wetten en regels die op elk bestuurlijk niveau worden toegepast. Ondertekenaars van het akkoord zijn met elkaar overeengekomen om daarnaast ongeveer 40 maatregelen uit te voeren om de uitstoot van binnenlandse bronnen omlaag te brengen.

Het RIVM rekent tot en met 2030, met behulp van een model, precies uit welke gezondheidswinst deze extra inspanningen opleveren.

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 7 maart 2023 het SLA Uitvoeringsprogramma 2023-2030 vastgesteld. Daarin staat wat Flevoland extra gaat doen om mee te helpen de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, te beginnen in Flevoland.