50PLUS

50PLUS is de politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van Flevoland, met aandacht voor mensen die ouder zijn dan 45 jaar. 50PLUS vindt het belangrijk dat senioren volwaardig mee kunnen blijven doen in de samenleving, dat deze groeiende bevolkingsgroep niet ‘achter de geraniums’ belandt.

Wij zetten ons in voor passende woonvormen, zodat senioren die bijvoorbeeld te groot wonen, gemakkelijker kunnen verhuizen naar kleinere woningen, waardoor voor gezinnen er plek ontstaat. Vanaf de pensioenleeftijd zien we een uitholling van het besteedbaar inkomen: 50PLUS komt namens iedereen op voor het op peil houden van AOW en pensioenen doordat wij vóór het indexeren van deze rechten zijn. 50PLUS is tegen verhogen van lokale lasten en we zijn scherp op het beheersen van overheidsuitgaven. Als politieke partij zijn wij er voor alle inwoners want wat goed is voor ouderen is ook goed voor jongeren. De levenservaring die onze achterban heeft vraagt om solide afwegingen, met een lange termijn visie ook voor de jongeren, de ouderen van de toekomst.

De samenleving, dat zijn wij allemaal! 50PLUS let er op dat beoogde elitaire overheidsplannen voor een kleine groep mensen of breder worden ingezet, of dat er andere projecten komen die de gehele samenleving. 50PLUS is dus een brede volkspartij voor de generatie ouderen van nu, die hun hele leven hard gewerkt hebben, maar we zetten ons ook in voor de toekomstige ouderen. Niet voor niets is ons motto 'Kies nu, stem voor later'.