Interview Harold Hofstra

Wie is Harold Hofstra? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Harold Hofstra?

''Niet alleen een betrokken bestuurder van de provincie Flevoland, maar ook een trots lijsttrekker van de regionale ChristenUnie. Eigenlijk verschillen die twee gezichten niet eens zo veel van elkaar. Ik vind dat een overheid zich altijd moet afvragen hoe zij de burger het beste van dienst kan zijn. Of het nu de bezorgde boeren zijn met wie ik regelmatig in gesprek ga over de stikstofproblematiek, de kwetsbare groepen die tegenwoordig in de knel komen vanwege de gestegen energieprijzen of de jongeren die zich eenzaam voelen. We kunnen ons als provincie wel steeds blijven afvragen waar we wel en niet over gaan, maar dat moet de discussie niet zijn. Wij gaan over de zaken die onze burgers raken. Ik zie gaten vallen in onze samenleving en daar moeten we als provincie op inspringen.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''Op het gebied van mobiliteit zou ik onze middelen echt anders willen verdelen. Onderweg naar een toekomstbestendige samenleving kunnen mensen zich noorden van Flevoland zich nog lang niet altijd even makkelijk verplaatsen. Laten we daarom zorgen dat het openbaar vervoer echt een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto. Investeer naast onze infrastructuur dus ook in openbaar vervoer. Onder de juiste voorwaarden kunnen wij best instemmen met de opening van Lelystad Airport voor vakantieverkeer, maar dan wil de ChristenUnie wel graag dat vanuit deze provincie duurzaam gevlogen wordt. We moeten een goede balans vinden tussen ecologie en economie. Wij willen goede rentmeesters zijn op deze wereld. Daarbij laten we ons leiden door de Bijbel, maar we hebben geen zweverige boodschap. We staan juist met beide benen op de grond.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Al het goede behouden we graag. Onze prachtige groenblauwe leefomgeving, ons aantrekkelijke vestigingsklimaat en onze culturele historie. We mogen dan de jongste provincie van Nederland zijn, maar als je naar het voormalige eiland Urk kijkt hebben we toch meer dan duizend jaar historie. We mogen echt trots zijn op Flevoland. Als het aan mij ligt, blijf ik ook de komende jaren verder meebouwen aan een samenleving waar ik als lid van Gedeputeerde Staten ruimte wil maken voor de toekomst en als lijsttrekker van de ChristenUnie ruimte wil maken voor elkaar.''