Forum voor Democratie

Flevoland staat onder druk. Omwille van de zinloze energie-transitie wordt ons landschap in rap tempo getransformeerd tot een industrieel windpark en wordt onze ruimte - een schaars goed - alsmaar meer opgeslokt. Ook hebben de megagrote datacenters met hun ruimte-, water-, en energiehonger onze provincie ontdekt. Zo lijkt het erop dat Flevoland meer en meer wordt ingezet om de ruimteproblemen van de Randstad op te lossen. Daar wil FVD een halt toe roepen; onze mooie provincie is géén onderdaan van koning Randstand.

Bijzondere agrarische karakter behouden

De provincie moet zijn bijzondere agrarische karakter behouden en de ruimte die er is gebruiken ten bate van de eigen inwoners, door in te zetten op woningbouw en op verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Wij willen de boeren en de bouwsector niet knevelen met een niet-bestaande "stikstofcrisis"; de provincie moet 'nee' durven zeggen tegen het Rijk, en daadwerkelijk opkomen voor de belangen van haar burgers.

Bindend referendum

Helaas gaan onze ijdele "volksvertegenwoordigers" zelden te rade bij de burger. Daarom wil FVD een bindend referendum invoeren, om de burgers écht een stem te geven in de politiek. Onze inwoners bepalen het karakter en het beleid van Flevoland. Daar staat Forum voor Democratie voor.