PvdA

Onze kernwaarden (bestaanszekerheid, armoedebestrijding, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid) zijn leidend en bepalen ons handelen de komende vier jaar met als motto: voor een Sterk, Sociaal en Duurzaam Flevoland.

Belang van de Flevolandse samenleving

De PvdA gaat in alle discussies uit van het belang de Flevolandse samenleving. Wat heeft de Flevolander nodig in zijn/haar (sociale) leefomgeving?  Het is fijn wonen in Flevoland. Flevoland is ervoor gemaakt! Daarom wil Flevoland 050 90.000 tot 115.000 woningen bouwen. Maar één ding hebben we in ieder geval geleerd, met alleen bakstenen stapelen zijn we er niet. We bouwen immers niet alleen huizen maar we bouwen vooral een samenleving zodat iedereen in Flevoland betaalbaar en fijn kan wonen.

Geen fossiele brandstoffen

We moeten af van fossiele brandstoffen. Daarom zijn we trots op de koploperspositie van Flevoland bij de duurzame opwek. We moeten allemaal van het (fossiele) gas af. Maar dan zo dat die verduurzaming van woningen voor iedereen betaalbaar is. Iedereen doet mee in een eerlijke economie van de toekomst: Iedere Flevolander moet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. In onze krachtige samenleving is er voldoende en fatsoenlijk betaald werk voor alle Flevolanders en staat niemand aan de kant.