PvdD

In Flevoland kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle gemeenteraden en waterschappen waar de partij vertegenwoordigd is.

Duurzaam en diervriendelijk

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, donkergroen, diervriendelijk en zorgzaam Flevoland. De Provinciale Statenfractie zet in op het verminderen van het aantal landbouwdieren en op perspectief voor boeren in de overgang naar duurzame landbouw. Dit gaat hand in hand met het zetten van een streep door Lelystad Airport.

Verbinden van natuurgebieden

De natuur wordt versterkt door te stoppen met onnodig kappen, het verbinden van natuurgebieden, vergroenen van stedelijk gebied en behoud van dier- en plantsoorten. Dieren krijgen de rust en ruimte die zij nodig hebben en de jacht op in vrijheid levende dieren stopt.