Interview Chris Jansen

Wie is Chris Jansen? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Chris Jansen?

''In de afgelopen vier jaar tijd ben ik tussentijds voor een periode uit Provinciale Staten vertrokken, maar vervolgens ook weer teruggekomen. De reden was dat ik drie jaar geleden de kans kreeg om als Tweede Kamerlid namens mijn partij het woord te voeren over zorg, zoals bijvoorbeeld over het coronavirus. Midden in een vervelende pandemie heb ik keer op keer experts als de heren Kuipers, Gommers en Van Dissel uitgenodigd voor allerlei dringende vragen over de actuele situatie en de minister aan de tand gevoeld over de juiste maatregelen. Toen ik vervolgens weer terugkwam in de Staten, merkte ik dat op de meeste provinciale dossiers eigenlijk nauwelijks voortgang was geboekt. Terwijl alle voorzieningen die we vroeger vanzelfsprekend vonden met elkaar, zo langzamerhand aan het verdwijnen zijn. Dan vraag ik me soms wel een beetje af: zitten de Staten te slapen? We moeten deze afbraak van Flevoland stoppen.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''We zien dat de provincie heel graag bereid is om naar de wens van het Rijk te werken aan een verdere groei, maar ondertussen hebben we de basis voor onze inwoners nog niet eens op orde. Al jarenlang willen we de werkgelegenheid in Flevoland vergroten, maar nog altijd werken veel van onze inwoners noodgedwongen buiten de provincie. Ook als ze ziek zijn, kunnen ze soms niet eens in onze provincie terecht. Bovendien zitten meerdere zorginstanties in financiële problemen. De huizen die we bouwen gaan met voorrang naar asielzoekers, terwijl Flevolanders zelf vaak eindeloos op een wachtlijst staan. En de gedeputeerde neemt alvast een voorschot op woningbouw in Almere Pampus, zonder dat al aan de voorwaarde van een IJmeerverbinding inclusief wegverbinding is voldaan. Nee, hier op het provinciehuis heerst nog een oude mentaliteit van afspraakjes in achterkamertjes. Gelukkig hebben we in de discussie over het datacentrum wel gezien dat je eerst de steun van de Staten nodig hebt en daar als gedeputeerde niet zomaar op kunt rekenen. Nu we al elf jaar aan de provinciale politiek deelnemen, merken we dat de kritische ideeën van de PVV ook door anderen worden overgenomen. Het wordt alleen tijd dat wij daar ook eens het krediet voor krijgen en dat ons de gelegenheid gegund wordt om verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Wij koesteren de cultuur, de normen en de waarden die bij Flevoland als joods-christelijke samenleving horen. Daarbij moeten we zuinig zijn op ons prachtige culturele erfgoed. Op het prachtige Schokland en het schitterende Urk bijvoorbeeld. Dat soort historische locaties zijn een veel grotere aanwinst voor onze provincie dan een kunstmuseum. En vergeet niet, Flevoland is een landbouw provincie. Koester dat dus, net als de visserij.''