Interview John Cocu

Wie is John Cocu? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is John Cocu?

''Op straat kan iedereen mij zomaar tegenkomen. Ik ga regelmatig de deur uit om folders uit te delen en met voorbijgangers te praten. Ik merk ook echt dat de Flevolanders luisteren naar onze standpunten. Soms veranderen ze na een fijne ontmoeting zelfs van gedachten. Tegen de mensen die ik tref zeg ik dat ik wil opkomen voor alle mensen die dat niet zelf kunnen. Als je te weinig geld te besteden hebt of je huis niet goed gebouwd is, moet de overheid voor je klaarstaan. Niet vanachter het bureau, maar in de buitenwereld. Inwoners hebben geen idee welke besluiten in een Statenzaal genomen worden. Daarom zou ik elk Statenlid en elke bestuurder willen uitnodigen om met mij mee te komen. Laten we gewoon eens een vergadering houden op de plekken in de provincie waar we over praten. Dan zien de inwoners ook zelf wat je precies doet en kunnen zij daar ook hun stem laten horen.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''Als SP kiezen wij voor FlevoEnergie. We roepen de provincie op om zelf een provinciaal energiebedrijf tot stand te brengen. Zo brengen wij onze energie onder democratische controle. Een nutsbedrijf, want energie is van ons allemaal. Zo maken we een einde aan de torenhoge energieprijzen. Mensen hebben recht op zekerheid. Maar niet alleen als ze thuis zijn, ook in hun nabije omgeving. Vooral in de kleine kernen wordt het openbaar vervoer steeds verder afgebouwd en dat kan echt niet. Tegenwoordig moeten mensen een halfuur lopen naar de bushalte die vroeger om de hoek lag. Dat lossen wij op met fijnmazig openbaar vervoer. Betaalbaar voor iedereen. Niet de winsten maar de mensen moeten voorop staan. Want vervoer is een vorm van vrijheid. Wij brengen de invloed van de particuliere vervoerders terug en nemen zelf de regie. Ook hier geldt: Minder markt en meer overheid! De Flevobus dus!''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Nou, ik zou niet meteen een kant kunnen noemen die ik graag wil koesteren. Onze omgeving is nu eenmaal voortdurend in verandering. Hoewel… de goede balans tussen grote stad en kleine kernen mag van mij wel behouden blijven. Geen grote blokken met woningen dus, maar een goede spreiding van groen en bebouwing. De Noordoostpolder is bijna overdreven strak ingericht, maar Lelystad vormt voor mij een mooi modern voorbeeld van een natuurlijke en ruimtelijk opgezette stad. Een omgeving die net als noordelijk Flevoland trouwens echt een volwaardig ziekenhuis verdient.''