Interview Ellentrees Müller

Wie is Ellentrees Müller? En welke koers wil zij graag varen? Kom alles over haar te weten in dit interview.

Wie is Ellentrees Müller?

''Ik ben ik politiek actief geworden omdat ik de wereld voor mijn kinderen beter wil achter laten en dat begint bij een mooie provincie. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de vraagstukken in onze samenleving. De VVD past bij mij als een vooruitstrevende partij die innovatie, wetenschap en technologie als oplossingen ziet voor veel problemen die we hebben. Dit past ook bij Flevoland en haar inwoners die zich willen blijven vernieuwen.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''Samen kunnen we Flevoland beter maken. Op grond van veelzijdige woningbouw, brede werkgelegenheid en een beleefbaar plattelandsgebied. Sommige mensen verwijten de VVD dat wij niet genoeg voor de natuur doen. Dat is niet waar. Wij willen de natuur wel graag dicht bij de mensen brengen. De bouw van nieuwe woningen ziet de VVD dan ook graag gepaard gaan met aanleg van nieuwe natuur in de straten en door parken te realiseren in woongebieden. Naast allerlei belangrijke maatschappelijke voorzieningen zetten wij ook in op meer werkgelegenheid in Flevoland. Die werkgelegenheid houdt momenteel nog geen gelijke pas met de groei van het inwonersaantal. Wij zetten in op versterking van het MKB en ook hebben wij goede hoop dat Lelystad Airport voor vakantieverkeer geopend kan worden. Een defensiekazerne eveneens veel nieuwe banen met zich mee. De huidige situatie in de wereld bewijst overigens ook dat investeringen in onze nationale veiligheid noodzakelijk zijn. Daar kan Flevoland een bijdrage aan leveren. Alle opgaven vragen om duidelijke keuzes voor woningopgave, bedrijven, natuur en landbouw. We kunnen niet alles. Het is onze taak om als provincie hier en goede balans in te vinden.''

Welke kant van Flevoland zou u graag willen koesteren?

''In mijzelf leven liberale waarden en ik geloof in de eigen verantwoordelijkheid die onze inwoners binnen deze samenleving krijgen en nemen. In Flevoland hebben we nog steeds een unieke pioniersgeest en gaan we het schijnbaar onmogelijke niet uit de weg. Dat moeten we koesteren en stimuleren. Wij merken steeds weer dat Flevolanders goed in staat zijn om zelf maatregelen te nemen en problemen op te lossen. Als overheid moeten we ons niet onnodig op het terrein van een ander begeven. De VVD hecht waarde aan de autonomie van onze gemeenten. Zij kennen hun inwoners het beste. Wij moeten ons toeleggen op de opgaven die de gemeenten overstijgen en de uitdagingen waarin we gezamenlijk op kunnen trekken, zoals de woningbouwopgave en de stikstofopgave. Alleen zo kunnen we doorbouwen aan onze mooie provincie.''