WaterLab Flevoland

Het buitengebied van Flevoland is volop in ontwikkeling. Er komen recreatieve voorzieningen, nieuwe woonfuncties op vrijkomende erven en er is sprake van vernieuwende woningbouw, met name in Almere Oosterwold. Op die locaties zonder centrale riolering streven we naar dezelfde mate van milieubescherming als in situaties met riolering. Lokale en individuele zuiveringssystemen dienen de voordelen te bieden van waterkwaliteit en volksgezondheid die 100 jaar riolering heeft gebracht.

Duurzame systemen

Daarnaast willen we in Flevoland de hele waterketen verduurzamen. Dat vraagt onder meer om lokale zuiveringssystemen die doelmatig, autonoom en circulair zijn. De bestaande afvalwatersystemen bieden deze maatwerkoplossingen niet of niet voldoende. Reden voor provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland om onder de noemer WaterLab Flevoland de nieuwe ontwikkeling in de waterketen te stimuleren. We doen hiervoor een beroep op zowel leveranciers als gebruikers van deze systemen. Samen met hen streven we naar:

  1. Het in Flevoland binnenhalen van de best beschikbare waterzuiveringstechnieken;
  2. Een circulaire en gezonde waterketen in Flevoland;
  3. Vereenvoudiging van de monitoring door gebruik van sensoren.

Partners

WaterLab Flevoland is een samenwerking tussen:

Logo Waterlab