Criteria

WaterLab Flevoland is gestart. Voor leveranciers en bewoners/gebruikers zijn criteria opgesteld waarop de jury de aanmeldingen beoordeelde. Er is nog ruimte over om systemen met nieuwe en innovatieve technologieën die momenteel nog niet getest worden op te nemen in het living lab. Als leverancier kunt u zich nog aanmelden. Voor bewoner/gebruiker is de aanmelding gesloten.

Criteria leveranciers

Voor leveranciers zijn er eisen en wensen. De systemen moeten aan de eisen voldoen. De jury beslist daarnaast op basis van de mate waarin voldaan wordt aan de wensen of het systeem wel of niet op de shortlist gezet wordt.

Eisen

 1. het systeem presteert aangetoonbaar beter dan streefwaarden/NEN 12566-3;
 2. de kosten voor aanschaf en 2 jaar onderhoud zijn lager dan € 10.000 per huishouden;
 3. aantoonbaar TRL5 niveau.

Wensen

 • onderbouwde prestaties t.o.v. streefwaarden zijn verplicht. Download het formulier voor de streefwaarden;
 • de niet verplicht in te vullen prestaties zijn nice to have prestaties;
 • verwachte realisatiedatum/datum ingebruikname (sneller is beter);
 • mooi, verleidelijk systeem;
 • innovatief;
 • kosten per huishouden.

Voor sensoring geldt:

 • de sensor meet (een deel van) de prestatie indicatoren;
 • monstername of metingen zijn doelmatiger dan gangbare monitoring;
 • de sensor meet bij voorkeur in-line en online;
 • aangetoonde betrouwbaarheid van metingen;
 • de kosten van sensoring zijn in verhouding tot de gevraagde informatie en grootte van het systeem;
 • innovatief.

Criteria bewoners/gebruikers

Bewoners/gebruikers die zich aangemeld hebben, voldeden aan de volgende criteria:

 • locatie in Flevoland;
 • inschatting belangrijkheid en urgentie van het watervraagstuk;
 • ligging van het perceel en afwatering: verspreid en weinig risico;
 • motivatie bewoner/gebruiker;
 • verwachte realisatiedatum/datum ingebruikname (sneller is beter).

Voor bewoners/gebruikers is de aanmelding gesloten.