De jury

De jury heeft als taak het vaststellen van de shortlist van te testen systemen en het matchen van systemen aan locaties. Na de testperiode bepaalt de jury de top 3 van beste systemen. De jury bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit een vertegenwoordiger namens bewoners/gebruikers, vertegenwoordiger van Flevolandse gemeenten, vertegenwoordiger Waterschap Zuiderzeeland en aan aantal experts.

Jury beoordeling

In juni 2019 is de jury van WaterLab Flevoland bij elkaar gekomen om de ingediende systemen te beoordelen of ze beter dan de tegenwoordige eisen presteren en vernieuwend genoeg zijn om mee te doen aan WaterLab Flevoland. Waterkwaliteit en Innovatie zijn belangrijk. De visie van de jury is dat het allereerst gaat om minder watergebruik, daarna waterhergebruik, en pas als laatste stap water zuiveren. In plaats van water zuiveren kan er beter worden gesproken over schoon water maken; voor spoelwater, waswater, irrigatiewater of oppervlaktewater. De jury beoordeelde de ingediende systemen op basis van:

 • het ‘Wow-effect’ (hoe innovatief en welke toegevoegde waarde biedt het systeem),
 • waterkwaliteit (de te verwachten kwaliteit van het gezuiverde water), 
 • volksgezondheid (ziekteverwekkers, medicijnresten),
 • duurzaamheid (energiegebruik, grondstoffen, chemicaliën), 
 • gebruiksgemak (gebruiksvriendelijk, makkelijk te onderhouden, waterbewustzijn)
 • prijs van het systeem.

Systemen WaterLab Flevoland

De jury laat 9 waterzuiveringssystemen toe tot Waterlab Flevoland. Het gaat hierbij om 7 collectieve systemen en 2 individuele systemen voor waterzuivering. Daarnaast zijn er 3 deelsystemen toegelaten die vooral gericht zijn op waterbesparing. Deze worden zo mogelijk geïnstalleerd samen met de andere toegelaten systemen.

Testlocaties

Vanuit Almere Oosterwold hebben 21 bewoners en 4 collectieven hun zuivering aangeboden als testlocatie. De systemen die meedoen aan WaterLab Flevoland zijn vooral collectieve systemen. Voor deze systemen worden gesprekken gevoerd met locaties in Flevoland. De eerste systemen zijn inmiddels ingebouwd en de praktijktesten lopen. Voor een aantal systemen op de shortlist kunnen gebruikers zich nog aanmelden.

Matching door jury

De jury bepaalde de matching op basis van de volgende criteria:

 • Het systeem presteert aantoonbaar beter dan NEN 12566-3; 
 • De prijs voor de aanschaf van het systeem inclusief 2 jaar onderhoud is lager dan 10.000 euro per huishouden;
 • De verwachte prestaties van het systeem zijn conform of beter dan gevraagd in de tabel prestatiecriteria;
 • Mate van innovatie;
 • Verwachte datum van ingebruikname;
 • Ligging van het perceel en de spreiding over Flevoland;
 • Motivatie van de gebruiker.