De jury

De jury heeft als taak het vaststellen van de shortlist van te testen systemen en het matchen van systemen aan locaties. Na de testperiode bepaalt de jury de top 3 van beste systemen. De jury bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit een vertegenwoordiger namens bewoners/gebruikers, vertegenwoordiger van Flevolandse gemeenten, vertegenwoordiger Waterschap Zuiderzeeland en aan aantal experts.

Jury beoordeling

In juni 2019 is de jury van WaterLab Flevoland bij elkaar gekomen om de ingediende systemen te beoordelen of ze beter dan de tegenwoordige eisen presteren en vernieuwend genoeg zijn om mee te doen aan WaterLab Flevoland. Waterkwaliteit en Innovatie zijn belangrijk. De visie van de jury is dat het allereerst gaat om minder watergebruik, daarna waterhergebruik, en pas als laatste stap water zuiveren. In plaats van water zuiveren kan er beter worden gesproken over schoon water maken; voor spoelwater, waswater, irrigatiewater of oppervlaktewater. De jury beoordeelde de ingediende systemen op basis van:

 • het ‘Wow-effect’ (hoe innovatief en welke toegevoegde waarde biedt het systeem),
 • waterkwaliteit (de te verwachten kwaliteit van het gezuiverde water), 
 • volksgezondheid (ziekteverwekkers, medicijnresten),
 • duurzaamheid (energiegebruik, grondstoffen, chemicalien), 
 • gebruiksgemak (gebruiksvriendelijk, makkelijk te onderhouden, waterbewustzijn)
 • prijs van het systeem.

Systemen WaterLab Flevoland

De jury laat 8 waterzuiveringssystemen toe tot Waterlab Flevoland. Het gaat hierbij om 6 collectieve systemen en 2 individuele systemen voor waterzuivering. Daarnaast zijn er 3 deelsystemen toegelaten die vooral gericht zijn op waterbesparing. Deze worden zo mogelijk geïnstalleerd samen met de andere toegelaten systemen.

 • Copier VFL Treatment
  • Techniek bestaat uit een  compactsysteem (actief slib) met retourstromen in één tank; daarnaast ook heel gebruiksvriendelijk.
 • WSB-Clean+
  • Individueel systeem, met verbeteringen ten opzichte van bestaande.
 • Rietland Phytocube-urineopslag
  • Individueel systeem; slaat urine apart op om het later als mest te gebruiken.
 • Rietland Phytocube-parking
  • Een helofytenfilter met extra UV-desinfectie en aangepaste bestrating; de zuivering zit onder de parkeerplaatsen. Mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik.
 • Wetlantec Gemeenschapszuivering
  • Innovatief, schaalbaar en modulair. Combinatie van helofyten en zuivering met behulp van schimmels.
 • Lutra Twins
  • Schaalbaar systeem, een moving bed biomembrane reactor (korrels waaraan de bacteriën zich hechten) met een innovatief besturingssysteem en interessante circulariteit.
 • Nijhuis, Semilla
  • Erg ambitieus, streeft naar waterneutraliteit. Systeem is erg modulair.
 • Akanova NIQO
  • Een compactsysteem met een geavanceerd besturingssysteem.
 • Upfall Shower
  • Douche die het water circuleert, waardoor er aanzienlijk minder water wordt gebruikt.
 • Quavac Vacuumriool
  • Scheidt verschillende stromen met 1 pomp; gebruikt nauwelijks water voor doorspoeling.
 • Hydraloop
  • Hergebruikt grijswater; mooi voorbeeld van waterbesparing.

Met het testen van deze systemen is nog niet het gehele budget gebruikt. We houden nog ruimte over om systemen met nieuwe en innovatieve technologieën die momenteel nog niet getest worden op te nemen in het living lab. Leveranciers met dergelijke innovaties kunnen zich nog Aanmelden.

Testlocaties

Vanuit Almere Oosterwold hebben 21 bewoners en 4 collectieven hun zuivering aangeboden als testlocatie. De systemen die meedoen aan WaterLab Flevoland zijn vooral collectieve systemen. Voor deze systemen worden gesprekken gevoerd met locaties in Flevoland. De eerste systemen worden inmiddels ingebouwd en de testfase start in september 2019.

Matching door jury

De jury bepaalde de matching op basis van de volgende criteria:

 • Het systeem presteert aantoonbaar beter dan NEN 12566-3; 
 • De prijs voor de aanschaf van het systeem inclusief 2 jaar onderhoud is lager dan 10.000 euro per huishouden;
 • De verwachte prestaties van het systeem zijn conform of beter dan gevraagd in de tabel prestatiecriteria;
 • Mate van innovatie;
 • Verwachte datum van ingebruikname;
 • Ligging van het perceel en de spreiding over Flevoland;
 • Motivatie van de bewoner.