De jury

De jury heeft als taak het vastellen van de shortlist van te testen systemen en het matchen van systemen aan locaties. Na de testperiode bepaalt de jury de top 3 van beste systemen. De jury bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit een vertegenwoordiger namens bewoners/gebruikers, vertegenwoordiger van Flevolandse gemeenten, vertegenwoordiger Waterschap Zuiderzeeland en aan aantal experts.

Matching door jury

De jury bepaald de matching op basis van de volgende criteria:

  • Het systeem presteert aantoonbaar beter dan NEN 12566-3; 
  • De prijs voor het aanschaf van het systeem inclusief 2 jaar onderhoud is lager dan 10.000 euro per huishouden;
  • De verwachte prestaties van het systeem zijn conform of beter dan gevraagd in de tabel prestatiecriteria;
  • Mate van innovatie;
  • Verwachte datum van ingebruikname;
  • Ligging van het perceel en de spreidig over Flevoland;
  • Motivatie van de bewoner.