Deelnemen als bewoner

Voor bewoners/gebruikers is de aanmelding voor WaterLab Flevoland gesloten. Vanuit Almere Oosterwold hebben 21 bewoners en 4 collectieven hun zuivering aangeboden als testlocatie. Voor de collectieve systemen worden nu ook gesprekken gevoerd met andere locaties in Flevoland. De komende maanden, vanaf september 2019, worden de systemen ingebouwd en start de monitoring. Voor de deelnemende bewoners/gebruikers gelden de volgende voordelen, spelregels en voorwaarden.

Voordelen deelname aan WaterLab Flevoland

 • Het te testen nieuwe systeem is gebaseerd op de best beschikbare technische inzichten; het is mogelijk innovatiever en beter presterend dan de gangbare systemen. Het systeem wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau getest.
 • U kiest uit een ruimer aanbod dan het huidige.
 • Gedurende de testperiode wordt, indien noodzakelijk, een beschermingsconstructie gerealiseerd door WaterLab Flevoland en zijn mogelijke boetes inzake lozingseisen niet aan de orde.
 • Als bewoner/gebruiker maakt u met de leverancier van het systeem afspraken over koop, huur of lease.  

Indien meerdere bewoners/gebruikers hetzelfde systeem willen testen of de testlocaties te dicht bij elkaar liggen, bepaalt de jury welke systemen waar getest kunnen worden. Uiteraard blijft het een testproject: mocht het systeem niet voldoen aan de minimale lozingseisen, verwijdert de leverancier het systeem gratis. U dient dan zelf uiteraard alsnog een ander systeem aan te schaffen. Hierbij kan WaterLab Flevoland u adviseren en ondersteunen. Tot slot, uw deelname en medewerking wordt gewaardeerd met een jaarlijkse vergoeding van 1.000 euro voor individuele systemen en 2.000 euro voor collectieve systemen gedurende de looptijd van test (maximaal 2 jaar). 

Spelregels en voorwaarden voor bewoners/gebruikers

 1. U heeft een locatie in Flevoland.
 2. Bewoner/gebruiker motiveert zijn deelname aan WaterLab Flevoland bij aanmelding en kiest voor een systeem van de shortlist.
 3. De jury bepaalt op basis van criteria of de test doorgaat.
 4. Bij deelname biedt u WaterLab Flevoland de gelegenheid uw systeem gedurende twee jaar te testen, ingaand op de datum van inwerkingstelling. Het testen gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
 5. Bij deelname geeft u toestemming voor gebruik van de testgegevens door het onderzoeksbureau, de leverancier van het systeem en WaterLab Flevoland.
 6. Bij deelname geeft u toestemming dat de testgegevens van het bij u geteste systeem aan het eind van de testperiode worden opgenomen in de openbare catalogus en in de Sanimonitor van STOWA. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgenomen.
 7. Bij deelname verleent u uw medewerking aan het  onderzoek en de daarbij behorende monsternames; hiervoor ontvangt u een vergoeding van 1.000 euro per jaar voor een individueel systeem. Bij een collectief systeem 2.000 euro per jaar. In beide gevallen voor maximaal 2 jaar.
 8. Bij deelname geeft u, indien het systeem niet volgens de minimumeisen presteert, toestemming voor een beschermingsconstructie, zoals bijvoorbeeld na-zuivering of opvangbak. De kosten (aanleg en onderhoud) van de constructie worden vergoed door WaterLab Flevoland gedurende de looptijd van de test.