Gebruikers

Vanuit Almere Oosterwold hebben 21 bewoners en 4 collectieven zich aangemeld als testlocatie. Een aantal praktijktesten zijn gestart. Voor collectieve systemen worden gesprekken gevoerd met verschillende locaties in Flevoland.

Aanmelden kan nog

Wij zijn nog op zoek naar testlocaties. Bent u bewoner en wilt u alleen of met uw buren, met de Vereniging van Eigenaren of zelfs met uw straat of uw buurt meedoen? Of eigenaar van een recreatievoorziening, restaurant of bedrijventerrein? Dat kunt u zich aanmelden. Voor de deelnemende gebruikers gelden verschillende criteria.

Voordelen deelname aan WaterLab Flevoland

  • Het te testen nieuwe systeem is gebaseerd op de best beschikbare technische inzichten; het is mogelijk innovatiever en beter presterend dan de gangbare systemen. Het systeem wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau getest.
  • U kiest uit een ruimer aanbod dan het huidige.
  • Gedurende de testperiode wordt, indien noodzakelijk, een beschermingsconstructie gerealiseerd door WaterLab Flevoland en zijn mogelijke boetes inzake lozingseisen niet aan de orde.
  • Als bewoner/gebruiker maakt u met de leverancier van het systeem afspraken over koop, huur of lease.  

Indien meerdere bewoners/gebruikers hetzelfde systeem willen testen of de testlocaties te dicht bij elkaar liggen, bepaalt de jury welke systemen waar getest kunnen worden. Uiteraard blijft het een testproject: mocht het systeem niet voldoen aan de minimale lozingseisen, verwijdert de leverancier het systeem gratis. U dient dan zelf uiteraard alsnog een ander systeem aan te schaffen. Hierbij kan WaterLab Flevoland u adviseren en ondersteunen. Tot slot, uw deelname en medewerking wordt gewaardeerd met een jaarlijkse vergoeding van 1.000 euro voor individuele systemen en 2.000 euro voor collectieve systemen gedurende de looptijd van test (maximaal 2 jaar).