Deelnemen als leverancier

Leveranciers van lokale zuiveringssystemen of van deeloplossingen voor bijvoorbeeld waterneutraal wonen of sensoring doen me aan WaterLab Flevoland en laten hun innovatieve systeem of systemen in de praktijk testen. De leveranciers zijn:

 • Copier VFL Treatment
 • WSB-Clean +
 • Rietland Phytocube-urineopslag
 • Rietland Phytocube-parking
 • Wetlantec Gemeenschapszuivering
 • Lutra Twins
 • Nijhuis, Semilla
 • Akanova NIQO
 • Upfall Shower

Op de jurypagina staat kort de innovatie beschreven. Met het testen van deze systemen is nog niet het gehele budget gebruikt. We houden nog ruimte over om systemen met nieuwe en innovatieve technologieën die momenteel nog niet getest worden op te nemen in het living lab. Leveranciers met dergelijke innovaties kunnen zich nog aanmelden.

Voordelen deelname

 • Een gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksbureau test kosteloos uw systeem. 
 • Het snel beschikbaar komen van testgegevens kan uw ontwikkelcyclus verkorten.
 • Met de testresultaten beschikt u over referenties over uw systeem.
 • Via de catalogus en door vermelding in de Sanimonitor krijgt uw systeem meer bekendheid voor de huidige en toekomstige markt.
 • Bedrijven met de beste systemen krijgen expo-ruimte om hun systeem te laten zien tijdens Floriade Almere 2022 en worden ook bij andere evenementen/publiciteit goed in beeld gebracht.

Spelregels en voorwaarden voor leverancier

 1. De inzending staat open voor bedrijven en studenten/spin-offs van universiteiten/hbo’s.
 2. Systemen die worden aangemeld voor deelname hebben een met een testrapport aangetoond Technology Readiness Level (TRL) 5 of hoger. Voor een veelbelovend TRL 4 systeem kan in deze aanvraag een uitzondering worden gemaakt.
 3. De jury beoordeelt de inzendingen op basis van de volgende criteria:
  • systemen presteren volgens de criteria;
  • prestaties zijn aantoonbaar beter dan NEN 12566-3 (minimale lozingseis; voorheen IBA 3B);
  • de aanschafkosten en de onderhoudskosten voor 2 jaar van het systeem liggen onder de 10.000 euro per huishouden (3 i.e.), waarbij de leverancier gevraagd wordt het systeem voor een speciale prijs aan te bieden aan de bewoner/gebruiker die het systeem laat testen;
  • de kosten van onderhoud zijn vergelijkbaar met systemen die nu op de markt zijn;
  • systemen zijn inpasbaar in de bebouwde omgeving van de woning of bij het bedrijf;
  • systemen maken gebruik van de best beschikbare (innovatieve) technieken en bieden voordelen op het gebied  cross-overs zoals watergebruik, grondstoffen of energie;
  • sensoring kan separaat worden aangemeld of in combinatie met een te testen systeem dat voldoet aan de voorwaarden;
  • sensoring is in aanschaf en gebruik minstens vergelijkbaar in kosten met bestaande monitoringstechnieken en levert meer gegevens dan bestaande monitoring.
 4. Bij deelname stemt u ermee in dat uw systeem via de shortlist openbaar wordt gemaakt, zodat bewoners/gebruikers een systeem kunnen selecteren om te laten testen.
 5. Indien uw systeem binnen de looptijd van WaterLab Flevoland niet wordt gekozen door een bewoner/gebruiker, kan er niet worden getest en vervalt de inzending.
 6. Gedurende de looptijd van WaterLab Flevoland kunnen systemen op verschillende momenten worden gekoppeld aan bewoners/gebruikers, zolang daarvoor budget beschikbaar is.
 7. Bij deelname zorgt u voor een mogelijkheid van monstername van influent en effluent in overleg met het onderzoeksbureau.
 8. Bij deelname geeft u toestemming voor gebruik van de testgegevens zoals die door het onderzoeksbureau gedurende de testperiode verzameld worden.
 9. Bij deelname geeft u toestemming dat de testgegevens van uw systeem aan het eind van de testperiode worden opgenomen in de openbare catalogus en in de Sanimonitor van STOWA. De leverancier behoudt echter het recht om opname in de catalogus alsnog te weigeren.
 10. Het intellectueel eigendom, inclusief de doorontwikkeling van het systeem, blijft bij de leverancier.
 11. Deelname is gekoppeld aan een prestatiegarantie; als het systeem niet voldoet aan NEN 12566-3 (minimale lozingseis; voorheen IBA 3B) heeft de leverancier een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze lozingseis.
 12. Indien het systeem na twee jaar niet voldoet aan de NEN-12566-3, verwijdert de leverancier het systeem in overleg met de bewoner/gebruiker en betaalt het koop-, huur-of leasebedrag aan de afnemer terug, inclusief de installatie- en aanlegkosten.