Hoe het werkt

In WaterLab Flevoland draait het om de kwaliteit van het behandelde water, circulariteit van water en grondstoffen, sensoring, betaalbaarheid van de systemen en mogelijke cross-overs (positieve bijeffecten op andere gebieden). Het gaat om de gehele waterketen: water(her)gebruik, afvalwaterinzameling en -transport, waterzuivering, schoon oppervlakte- en grondwater en het meten van de resultaten in de keten.  We onderscheiden twee testcategorieën:

  • Individuele systemen voor 1 – 4 huishoudens (1 – 20 inwonerequivalent (i.e.)); en
  • Collectieve systemen voor bijvoorbeeld Vereniging van Eigenaren, straat, buurt, camping of restaurant (21 – 100 i.e., maar groter is toegestaan als het past in de planning van WaterLab Flevoland).

Leveranciers van beschikbare goed presterende technieken die minimaal de ontwikkelfase van Technology Readiness Level 5 (TRL 5) hebben bereikt, hebben zich aangemeld. Bij TRL 5 zijn de systemen al getest in een laboratorium waar een praktijksituatie is nagebootst. Een jury beoordeelde de inzendingen. De goedgekeurde systemen staan op een shortlist en zijn en/of worden gekoppeld aan bewoner/gebruiker. De systemen zijn tot 2022 getest door CEW, vanaf 2022 wordt getest door onderzoeksbureau LeAF uit Wageningen. De testgegevens worden na de testperiode van twee jaar opgenomen in een catalogus en in de Sanimonitor van STOWA. De catalogus komt online beschikbaar. De testlocaties zijn individuele woningen of een groep woningen (bijvoorbeeld in Almere Oosterwold), en restaurants, migrantenbewoningen, zorgboerderijen of campings die niet op de riolering zijn aangesloten in Flevoland.

Algemene spelregels

Voor WaterLab Flevoland gelden de volgende spelregels:

  1. Van een systeem wordt slechts één exemplaar getest.
  2. Testlocaties liggen bij voorkeur verspreid over Flevoland.
  3. Er wordt gedurende twee jaar getest.
  4. De jury bepaalt welk systeem op de shortlist opgenomen wordt op basis van de criteria voor zowel leverancier als bewoner/gebruiker.
  5. De bewoner/gebruiker kiest een systeem van de shortlist.
  6. Indien er meerdere aanvragen zijn voor het testen van eenzelfde systeem of als de testlocaties dicht bij elkaar liggen, bepaalt de jury welk systeem waar getest kan worden.
  7. De bewoner/gebruiker koopt, huurt of least het testsysteem van de leverancier. De organisatie van WaterLab Flevoland heeft hier geen rol in.
  8. De organisatie van WaterLab Flevoland verzorgt het testen van de systemen gedurende twee jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau.