Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen bijna elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de besluiten wel. U leest op deze pagina de besluiten van dit jaar. Oudere besluitenlijsten staan op de pagina besluitenlijsten 2022 en eerder.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de besluitenlijsten? Mail besluitvorming@flevoland.nl of bel 0320 - 265 555.

Toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan bij (een gedeelte van) de besluitenlijsten? Neem dan contact op met het Webteam via webteam@flevoland.nl of bel met 0320 - 265 265. Kijk op www.flevoland.nl/toegankelijkheid voor meer informatie over digitale toegankelijkheid.