Besluitenlijsten Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van provincie Flevoland. Ze vergaderen nagenoeg iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. U leest deze in de besluitenlijsten: