Risicokaart

Provincie Flevoland heeft een risicokaart. Met deze kaart willen wij u zo goed mogelijk informeren over de veiligheid van uw leefomgeving. De risicokaart geeft een beeld van de risico's en de mogelijke gevolgen van rampen die in provincie Flevoland kunnen gebeuren. Op de kaart staan verschillende typen rampen. De risicokaart toont alleen de risico’s waarvan vooraf duidelijk kan worden gezegd waar ze zich kunnen voordoen en wat dan de gevolgen kunnen zijn. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.