Geodata van Flevoland

Provincie Flevoland stelt een aantal datasets met geo-informatie beschikbaar. Deze datasets zijn te vinden op het Provinciaal Georegister (PGR). Het Provinciaal GeoRegister is een digitaal register, waarin provincies hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar maken.