Kavelkaart

De grondgebruikerskaarten van de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland zijn de afgelopen jaren in een goede samenwerking tussen LTO Noord en de Provincie Flevoland tot stand gekomen. Naast de gedrukte exemplaar en PDF's zijn er nu webgebaseerde kaartservices van de kavelkaarten beschikbaar. Deze kaartservices zijn samengevoegd in één digitale kaart en is in een webbrowser op uw computer, via een kaartapp op de tablet of mobiele telefoon, digitaal te raadplegen. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.