Natuurcompensatie

Vanaf 2009 houdt provincie Flevoland bij op welke plaatsen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert. Dit speelt bijvoorbeeld bij natuurcompensatie, waarbij natuurwaarden in de EHS door een ruimtelijke ingreep verloren gaan. Deze waarden moeten in de nabijheid of elders worden teruggebracht. Naast het aanpassen van de begrenzing zorgt de provincie er ook voor dat de natuurcompensatie wordt opgenomen in ruimtelijke plannen, maakt zij afspraken over de uitvoering en controleert zij of de afspraken daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Alle aantastingen en compensaties staan in de viewer Natuurcompensatie gezamenlijk op de kaart. Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 527 of geo@flevoland.nl.